Home » Laboratorija » Manifestacije

Manifestacije

U okviru Laboratorije za računarsku tehniku planira se održavanje raznih maniferstacija, kao što su:

  • Dan računarstva – Prvi takav skup održan je 28. maja 2011. godine uz učešće više od 50 bivših i sadašnjih studenata računarske tenike na Tehničkom fakultetu.
  • Letnji kamp računarstva – Ova manifestacija se u Laboratoriji za računarsku tehniku održava neprekidno od 2002. godine. Krajem prošle sedmice završen je Letnji kamp računarstva 2012.