Home » Nastava » Studentski radovi » Diplomski radovi

Diplomski radovi

Tokom postojanja i rada Laboratorije za računarsku tehniku veći broj studenata je bio u prilici da svoje diplomske radove uradi u okviru projekata koji su rađeni u Laboratoriji ili jednostavno korišćenjem njenih resursa uz stručnu pomoć saradnika Laboratorije. Pošto se takav trend nastavlja, u ovom segmentu Portala trudićemo se da studentima i drugim zainteresovanim omogućimo uvid u:

  • Tekstove urađenih diplomskih radova
  • Teme po kojima budući diplomci mogu da se prihvate izrade svojih diplomskih radova

Jednu od važnih stvari pri izradi diplomskih i završnih radova predstavljaju uputstva prema kojima studenti svoj zadatak mogu lakše da urade, što uključuje širok dijapazon poslova o kojima treba voditi računa. Na ovoj stranici potencijalni diplomci naćiće se uputstva kako da svoju aktivnost na izradi rada učine efikasnijom i dođu do kvalitetnog rezultata.

Tekstovi vezani za izradu diplomskih/završnih radova
PREPORUKE [PDF] Preporuke za izradu diplomskog/završnog rada
UPUTSTVO [PDF] Uputstvo za izradu diplomskog/završnog rada
UPUTSTVO-DODATAK [PDF] Dodatak uputstvu za izradu diplomskog/završnog rada