Home » Nastava » Master studije » Master radovi

Master radovi

Kao i u slučaju diplomskih radove WEB portal Laboratorije za računarsku tehniku biće mesto preko koga će svim zainteresovanim biti dostupne informacije o:

  • Urađenim master radovima
  • Projektima u okviru kojih će moći da se u narednom periodu rade novi master radovi

Spisak urađenih master radova u okviru Laboratorije za računarsku tehniku

Datum Prezime i ime studenta Studijski program Predmet Naslov rada
27. decembar 2011. godine Simonović Aleksandar Računarsko inženjerstvo FPGA dizajn FPGA implementacija inteligentnih senzora
27. jun 2012. godine Marjanović Aleksandar Računarsko inženjerstvo Projektovanje digitalnih sistema Projektovanje digitalnih sistema male snage
21. septembar 2012. godine Projović Dejan Računarsko inženjerstvo FPGA dizajn FPGA integracija ARM CORTEX M1 procesorskog jezgra
28. septembar 2012. godine Jagodić Dijana Računarsko inženjerstvo Projektovanje digitalnih sistema Softverska podrška aktivnoj RFID lokalizaciji
28. septembra 2012. godine Vujičić Dejan Računarsko inženjerstvo Projektovanje digitalnih sistema Lokalizacija objekata u bežičnim senzorskim mrežama
30. novembra 2012. godine Marjanović Slađan Računarsko inženjerstvo Projektovanje digitalnih sistema Projektovanje sistema za računarsko upravljanje rampom
7. decembar 2012. godine Đorđević Dragana Računarsko inženjerstvo Projektovanje digitalnih sistema Optimizacija koda u programskim jezicima visokog nivoa
25. decembar 2012. godine Janjušević Nataša Računarsko inženjerstvp Projektovanje digitalnih sistema Bežični stetoskop zasnovan na ZigBee prenosu
23. maj 2013. godine Šarac Igor Računarsko inženjerstvo Projektovanje digitalnih sistema Merenje električnih parametara solarnog sistema za napajanje
31. maj 2013. godine Tomović Radoslav Računarsko inženjerstvo Projektovanje digitalnih sistema Implementacija embOS na ARM Coretx M3 jezgru
Igrutinović Žarko Daljinsko upravljanje Inteligentni sistemi Lokalizacija objekata u bežičnim mrežama inteligentnih senzora
21. decembar 2013. godine Maksimović Vojislav Daljinsko upravljanje Inteligentni senzori FPGA realizacija procesorske baze inteligentnih senzora
27. jun 2014. godine Brašnjević Dejan Računarsko inženjerstvo Projektovanje digitalnih sistema Projektovanje sistema za integrisanu kontrolu pristupa objektima
3. jul 2014. godine Glavonjić Dušan Računarsko inženjerstvo FPGA dizajn Generator signala na bazi Volšovih funkcija
9. septembar 2014. godine Milanović Milan Računarsko inženjerstvo FPGA dizajn FPGA generator signala
13. septembar 2014. godine Pešović Radoš Tehnika i informatika Organizacija računarskih sistema Simulacija elemenata računarske arhitekture
9. oktobar 2014. godine Jovanović Ivan Elektroenergetika Projektovanje digitalnih sistema Upravljački sistem na bazi IR senzora
6. novembar 2014. godine Pajović Nemanja Računarsko inženjerstvo Inteligentni senzori Hardverska realizacija barometarskog visinomera
28. novembar 2014. godine Milijanović Mirko Računarsko inženjerstvo Projektovanje digitalnih sistema Konvertor RS232-RS485
23. septembar 2015. godine Dramićanin Nenad Računarsko inženjerstvo Hardversko – softversko projektovanje Korišćenje mobilnih uređaja kao periferija računara
28. septembar 2015. godine Miloš Milijanović Računarsko inženjerstvo Inteligentni senzori Prostorna identifikacija i lokalizacija objekata
30. septembar 2015. godine Topčić Anes Računarsko inženjerstvo Hardversko – softversko projektovanje Integracija grafičkih informacija
30. septembar 2015. godine Knežević Mladen Računarsko inženjerstvo Projektovanje digitalnih sistema Projektovanje sistema tehničke zaštite
23. oktobar 2015. godine Arsenije Ivanišević Elektroenergetika Inteligentni senzori Testiranje komunikacionih kablova
27. oktobar 2015. godine Sead Karišik Računarsko inženjerstvo Projektovanje digitalnih sistema Realizacija uređaja za reparaciju elektronskih sklopova
29. oktobar 2015. godine Danijel Petrović Računarsko inženjerstvo Projektovanje digitalnih sistema Sistem za grafički prikaz rezultata dinamičkih merenja
30. oktobar 2015. godine Dejan Šipetić Daljinsko upravljanje Inteligentni senzori Realizacija IEEE 802.14.4/ZigBee bežične senzorske mreže
15. septembra 2016. godine Boban Bogićević Daljinsko upravljanje Inteligentni senzori Mrežna integracija inteligentnih senzora u daqinski upravljane sisteme
20. septembra 2016. Nikola Stanojev Računarsko inženjerstvo FPGA dizajn FPGA realizacija procesorskog IP jezgra
22. septembar 2016. Aleksandar Despotović Računarsko inženjerstvo FPGA dizajn Pozicioniranje i SEO optimizacija WEB sajta na pretraživačima
26. septembar 2016. Pavle Vučković Daljinsko upravljanje Hardversko – softversko projektovanje Upravljanje plastenikom – hardverska realizacija
26. septembar 2016. Aleksandar Stojanović Daljinsko upravljanje Hardversko – softversko projektovanje Upravljanje plastenikom – softverska realizacija
4. oktobar 2016. Dejan Savić Mehatronika Inteligentni senzori Primena inteligentnih senzora u „IML“ robotici
14. oktobar 2016. Ivan Stefanović Računarsko inženjerstvo Hardversko – softversko projektovanje Razvoj hardversko/softverske podrške za upravljanje plastenicima
22. decembar 2016. Marijana Gudović Računarsko inženjerstvo Hardversko – softversko projektovanje Specifikacija arhitekture FTN_RISC
23. decembar 2016. Željana Karadžić Mehatronika Inteligentni senzori Inovacije u automatizaciji skladišta