Home » Istraživanja » Projekti » Istraživački projekti

Istraživački projekti

Razvoj i modelovanje energetsko efikasnih, adaptibilnih, višeprocesorskih i višesenzorskih elektronskih sistema male snage

Najvažniji naučno – istraživački projekat koji se trenutno realizuje u Laboratoriji je projekat pod nazivom:

Razvoj i modelovanje energetsko efikasnih, adaptibilnih, višeprocesorskih i višesenzorskih elektronskih sistema male snage“

Projekat se realizuje uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Projekat pripada oblasti tehnološkog razvoja (Evidencioni broj projekta je – ТR32043). Rukovodilac projekta je dr Goran Dimić saradnik Instituta „Mihajlo Pupin“ iz Beograda. U realizaciji projekta učestvuju istraživači iz sledećih naučno – istraživačkih institucija:

 • Institut „Mihajlo Pupin“, Beograd – Organizacija koordinator projekta
 • Elektrotehnički fakultet, Beograd
 • Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta, Beograd
 • Tehnički fakultet, Čačak
 • Agronomski fakultet, Čačak

Sa naučno – istraživačkih institucija iz Čačka u realizaciji Projekta učestvuju:

 • Siniša Ranđić (TF)
 • Uroš Pešović (TF)
 • Željko Jovanović (TF)
 • Dušan Marković (AF)

Primena informaciono – komunikacionih tehnologija u poljoprivredi

 Sa kolegama sa Agronomskog fakulteta u toku je rad na istraživačkom projektu koji ima radni naslov:

Primena informaciono – komunikacionih tehnologija u poljoprivredi

U okviru ovog projekta sprovode se istraživanja u pogledu razvoja sistema za praćenje agro – meteoroloških parametara okruženja sa ciljem razvoja metodologije u predviđanju pojave biljnih štetočina i postizanja što efikasnije zaštite. U sadašnjoj fazi realizacije ovog projekta učestvuju:

 • Siniša Ranđić (TF)
 • Uroš Pešović (TF)
 • Snežana Tanasković (AF)
 • Dušan Marković (AF)
 • Ivan Glišić (AF)

Uz podršku German Research Foundation (DFG) u 2016. godini realizuje se bilateralni između Institura IHP Microelectronics (Frankfurt na Odri) i Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, projekat pod naslovom:

„Adaptive Wireless Sensors Networks for Enivonmental and Agriculture Applications“
U okviru projekta čiji su korukovodioci Zoran Stamenković (IHP) i Siniša Ranđić (FTN) istražuju se mogućnosti formiranja kozorcijuma i osmišljavanje projekta sa kojim bi se konkurisalo kod nekog od fondova Evropske Unije. U realizaciji ovog projekta sa Fakulteta tehničkih nauka učestvuju:

 • Siniša Ranđić
 • Uroš Pešović

U okviru realizacije ovog projekta u Institutu IHP Microelectronics u Frankfurtu na Odri 9. i 10. februara održan je Workshop on Advanced Wireless Sensor Networks u okviru koga se pored predstavnika realizatora projekta (IHP Microelectronics i Fakulteta tehničkih nauka iz Čačka) učestvovali i predstavnici Instituta Fraunhofer iz Berlina i Univerziteta Kantabria iz Santandera u Španiji. Učesnici Workshop su u okviru svojih izlaganja predstavili praktične rezultate svojih istraživanja, a koja spadaju u oopšti okvir istraživanja koje bi obuhvatio budući projekat.