Home » Laboratorija » Istorija Laboratorije

Istorija Laboratorije

Laboratorija za računarsku tehniku zvanično je počela sa radom januara 2001. godine. Istraživanja na planu računarske tehnike postojala su na Tehničkom fakultetu još od 1990. godine i realizovala su se u okviru Računskog centra i računarske učionice. Međutim, u to vreme na Tehničkom fakultetu nije postojalo obrazovanje za ovu oblast tako da je trebalo sačekati da se od školske 1998/99. godine počnu školovati diplomirani inženjeri elektrotehnike za računarsku tehniku pa da se pojavi potreba i legitimni okvir za formiranje jedne ovakve laboratorije u kojoj bi se nastavnici i saradnici mogli baviti istraživačkim radom u oblasti računarske tehnike.

Kada su se stvorili uslovi da Laboratorija počne sa radom konsultovan je profesor Jozo Dujmović za savet u pogledu načina njenog funkcionisanja. On  je dao dva predloga:

  • Da laboratorija funkcioniše po jasno definisanim pravilima i u kojoj će se znati „svaki red“;
  • Da sve bude zasnovano na principu „brainstorming – a“, što je izgledalo nekako primamljivije i prihvatljivije.

Da li je pogrešeno u pogledu izbora neka drugi sude o tome. Što se imena tiče ono se jednostavno nametnulo, ali skraćenicu CSL od Computer Science Laboratory, koja je postala naš svojevrsni zaštitni znak, dugujemo Goranu Jevremoviću. A logo, strelicu koja stremi nagore, kao što i mi stremimo novim uspesima dizajnirao je Radoslav Bjekić.

U proteklom periodu Laboratorija za računarsku tehniku postala je ugledno istraživačko mesto na Tehničkom fakultetu. Otvoreno za sve koji žele da nešto nauče ili da pokažu svoje znanje i umeće. U njoj su dobrodošli, kako oni koji poseduju iskustvo tako i oni koji ga nemaju, ali osećaju da je računarska tehnika pravi izbor za njih.

Već 2002. godine u okviru diplomskog rada Aleksandra Damljanovića realizovana je prva WEB prezentacija Laboratorije. Želja nam je bila da širokoj stručnoj javnosti predstavimo do
mete našeg naučno – istraživačkog i stručnog rada. Takođe nam je bilo važno da promovišemo znanje i inženjerske domete naših studenata, jer su oni najbolji promoteri našeg rada i stvaralaštva. Nažalost iz objektivnih, ali i subjektivnih razloga ova WEB prezentacija bila je teška za održavanje tako da smo 2008. godine pokušali da postavimo novu prezentaciju. I to je ostao pokušaj do današnjih dana. Imajući u vidu da je jedan od faktora uspeha “umetnost prikazivanja rezultata rada” odlučili smo da ponovo postavimo WEB prezentaciju naše laboratorije. Možda u ovom trenutku ona neće biti onakva kakvu bi želeli odnosno kakva treba da bude. Međutim, želja nam je da ono što se radi u Laboratoriji bude prikazano svim zainteresovanim i zato se izvinjavamo na nedostacima. Kad govorimo o WEB portalu Laboratorije nikako ne smemo da zaboravimo doprinos koji je obezbeđivanju uslova za njegovo postojanje, pre svega kroz održavanje sistemske infrastrukture dao Miša Brežanac. Naravno treba naglasiti njegov doprinos i u realizaciji konkretnih projekata rađenih u Laboratoriji. Ono što je vidljivo svakom posetiocu portala to je realizovana WEB softverska podrška za kameru. 

Postavljanjem novog WEB portala želimo da javnosti predstavimo rezultate našeg rada, jer želimo da u budućnosti postignemo još više, da ostvarimo širu saradnju sa okruženjem nego do sada i da privučemo što više mladih istraživača koji će moći da daju svoj doprinos radu Laboratorije.

U Čačku, 23. jula 2012. godine

S poštovanjem
Siniša Ranđić

Početkom 2016. godine obeležili smo deceniju ipo rada. Ocenu da li su protekle godine bile uspešne prepustimo sudu drugih. Nama ostaje da pokušamo da budemo bolji, da ono što se ovde smišlja bude plodotvorno i na korist svima. A to možemo ostvariti samo posvećenošću poslu i upornošću. U ovoj godini intenzivirali smo aktivnosti na planu održavanja seminara iz oblasti računarstva. Sa tom praksom nameravamo da nastavimo i tokom jeseni. Takođe, posle tri godine ponovo smo organizovali Dan računarstva u okviru koga je otvorena i nova laboratorije za istraživanja u oblasti računarstva i informacionih tehnologija. U toku je intenzivna aktivnost na formiranju baze bivših studenata računarstva na Fakultetu tehničkih nauka i potrudićemo se da što više kolega koji su svoje studije završili na Fakultetu bude obuhvaćeno ovom akcijom.  Kao što se vidi ideja i želja ima dosta. Preostaje nam da budemo istrajni na njihovoj realizaciji.

U Čačku, 16. jula 2016. godine