Home » Laboratorija » Galerija slika

Galerija slika

Uros_odbrana_1
Odbrana doktorske teze Uroša Pešovića – FERI, Maribor, 30. septembar 2016. godine

Uros_Odbrana_2

DSC_CSL
Predavanje dr Gorana Panića, IHP Microelectronics – 19. maj 2016. godine
Predavanje dr Vladimira Petrovića, IHP Microelectronics – 12. maj 2016. godine
Predavanje prof. dr Zorana Stamenkovića - 17. mart 2016. godine
Predavanje prof. dr Zorana Stamenkovića – 17. mart 2016. godine