Home » Nastava » Master studije

Master studije

Laboratoriji za računarsku tehniku izvodi se nastava za potrebe studijskog programa akdemskih master studija iz oblasti računarskog inženjerstva, koji je akreditovan 2014. godine.

Master Akademske Studije Elektrotehničko i Računarsko inženjerstvo