Home » Laboratorija » Oprema

Oprema

Laboratorija za računarsku tehniku opremljena je širokim spektrom računarske i druge istraživačke opreme:

Računarska oprema:

 1. Server – Glavni WEB Server – CentOS Linux
 2. Server – Aplikacioni WEB Server – CentOS Linux
 3. Server – Aplikacioni WEB Server – Windows Server 2012
 4. Radne stanice – Fujitsu Esprimo P5905

sda

Razvojni sistemi:
 1. Razvojni sistemi za Microchip i ARM Cortex Mx mikrokontrolere
 2. Bežični senzorski čvorovi Microchip PICDEMZ
 3. FPGA razvojni sistemi Xilinx, Altera i Microsemi (Actel)

FPGA ploča

Merno – akvizicioni moduli:
 1. Merno-akviziocioni uređaji proizvođača National Instruments i Advantech
Komunikaciona oprema:
 1. Mrežna oprema (ruter, switch, print server, Wi-Fi access point)
 2. Telit GPRS i GPS komunikacioni moduli
 3. Quectel GSM/GPRS i GPS moduli
Oprema nastala u Laboratoriji tokom istraživačkih aktivnosti:
 1. Simulator solarnog zračenja
 2. Oprema za izradu štampanih pločica
 3. Lemna stanica