Home » Laboratorija » Literatura

Literatura

Laboratorija za računarsku tehniku raspolaže širokim spektrom literature iz  računarstva, ali i drugih oblasti elektrotehnike. U ovoj sekciji portala prikazaćemo čime Laboratorija u pogledu literature raspolaže podeljeno po sledećim kategorijama:

  1. Knjige
  2. Časopisi
  3. Kopije članaka