Home » Istraživanja » Projekti » Interni projekti

Interni projekti

U Laboratoriji za računarsku tehniku u toku je realizacija određenog broja internih projekata. Cilj  ovih projekata je da se sagledaju mogućnosti intenzivnijeg istraživanja u oblastima kojima ti projekti pripadaju. Oblasti u okviru kojih se vrše pomenuta istraživanja su:

 • Arhitektura i organizacija računara
  • Razvoj specijalizovanih računarskih uređaja na bazi FPGA kola uz primenu IP Core rešenja
 • Inteligentni senzori i njihove mreže
  • Razvoj senzorskih čvorova
 • Sistemska podrška radu embedded sistema
  • Portiranje OS na embedded sisteme
 • WEB i mobilne aplikacije
  • Razvoj WEB aplokacija
  • Razvoj aplikacija za mobile uređaje
 • Primena inteligentnih senzora u poljoprivredi i zaštiti životne sredine