Home » Predmeti

Predmeti

U okviru ove stranice biće predstavljeni sadržaji predmeta koje izvode nastavnici i saradnici iz Laboratorije za računarsku tehniku.

U toku školske 2016/2017. godine nastavnici i saradnici, koji rade u okviru Laboratorije učestvovali su u izvođenju nastave iz sledećih predmeta:

Računarsko inženjerstvo Uvod u programiranje
Arhitektura računara
Organizacija računarskih sistema
Operativni sistemi
Mikrokontrolerski sistemi
Računarske telekomunikacije i mreže
Projektovanje digitalnih sistema
Paralelni računarski sistemi
Projektovanje VLSI kola
Upravljački računarski sistemi
Performanse i pouzdanost računara

I u školskoj 2017/2018. godini nastavnici i saradnici, koji rade u okviru Laboratorije izvodiće nastavu iz istih predmeta.