Home » Predmeti

Predmeti

U okviru ove stranice biće predstavljeni sadržaji predmeta koje izvode nastavnici i saradnici iz Laboratorije za računarsku tehniku.

Zbog nedostupnosti platforme MOODLE CSL ovde će privremeno biti postavljeni materijali za II kolokvijum iz predmeta Organizacija računarskih sistema za studente Mehatronike, Inženjerskog menadžmenta i Tehnike i informatike.

1. Vežba 8a – Memorijski podsistem računara
2. Vežba 8b – Keš memorija
3, Vežba 9 – Organizacija glavne memorije
4. Vezba 10 – Spoljašnja memorija
5. Vezba 11a – Mehanizam prekida
6. Vezba 11b – Mehanizam prekida (zadaci)
7. Vezba 12 – RAID sistemi
8. Vezba 13 – Priprema za drugi kolokvijum