Home » O studijama

O studijama

Da bi se potencijalnim, ali i aktuelnim studentima doktorskih studija omogućilo da bolje sagledaju sve aspekte ovog nivoa studija na ovoj stranici će se davati odgovarajuće informacije.  Za početak mi se čini veoma interesantan i intrigantan tekst koji je kreiran na Computer Science Department, Carnegie Mellon University, 14 October 1987, na temu „What is Research„.