Home » O studijama

O studijama

Da bi se potencijalnim, ali i aktuelnim studentima doktorskih studija omogućilo da bolje sagledaju sve aspekte ovog nivoa studija na ovoj stranici će se davati odgovarajuće informacije.  Za početak mi se čini veoma interesantan i intrigantan tekst koji je kreiran na Computer Science Department, Carnegie Mellon University, 14 October 1987, na temu „What is Research„.

Studijski program Modul Predmet Nastavnik
1. Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Savremeni materijali Primena računara pri sintezi i karakterizaciji materijala Siniša Ranđić
Računarska tehnika Primena računara pri sintezi i karakterizaciji materijala Siniša Ranđić
Metode veštačke inteligencije Danijela Milošević, Vanja Luković
Matematika odabrana poglavlja
Elektromegnetika – odabrana poglavlja
Specijalna elektronska merenja Slobodan Đukić
Računarska simulacija i animacija
Inteligentni sistemi Danijela Milošević
Odabrana poglavlja iz matematičke analize
Odabrana poglavlja iz metrologije
Senzorika Nebojša Mitrović
Tehnike virtuelizacije Borislav Đorđević
Računarski sistemi za rad u realnom vremenu Aleksandar Peulić
Napredne tehnike za digitalnu obradu signala Radojka Krneta
Statističke metode u računarstvu Vera Lazarević
Odabrana poglavlja apstraktne algebre
Računarstvo u medicini
Napredne tehnike za digitalnu obradu slike
2. Integrisani pristup projektovanju hardvera i softvera Siniša Ranđić
3. Performanse diskova i sistema datoteka Siniša Ranđić, Borislav Đorđević
4. Informacione tehnologije Integrisani pristup projektovanju hardvera i softvera Siniša Ranđić