Home » Arhitektura računara

Arhitektura računara

Na ovoj stranici biće predstavljeni rezultati istraživanja u oblasti ARHITEKTURE RAČUNARA.

Značenje pojma arhitekture računara menjalo se sa razvojem računarske tehnike. Na primerima nekoliko defincija pokazaće se da se ovaj pojam suštinski vrti oko granice između hardverasoftvera.

Amdahl, Blaauw and Brooks Pojam arhitekture se koristi da se opišu atributi sistema na način kako ih vidi programer, tj. njegova konceptualna struktura i funkcionalno ponašanje, za razliku od organizacije toka podataka i upravljanja, logičkog projekta i fizičke realizacije
Baer Projekat integrisanog sistema koji obezbeđuje korisne alate za programera
Hayes Proučavanje strukture, ponašanja i projekta računara
Abd – Alla Specifikacija sistema na opštem nivou ili nivou podsistema
Foster Umetnost projektovanja mašine tako da će biti zadovoljstvo raditi sa njom
Hennessy and Patterson Interfejs između hardvera i najnižeg nivoa softvera

Istraživanja u ovoj oblasti u okviru Laboratorije za računarsku tehniku odvijaće se u okviru projekata:

Projekat I

„Novi trendovi u arhitekturi računara“