Home » Agrometeorološka stanica

Agrometeorološka stanica

Bežična agrometeoroloska stanica II – Interni izvestaj Projekat „Agrometeorološka stanica“ nastao je u okviru naučno – istraživačkog projekta TR32043, koji je realizovan kroz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i saradnju sa kolegama sa Agronomskog fakulteta u Čačku.

Prva verzija stanice bila je bazirana na modulu Telit GM862-GPS koji poseduje mogućnost GSM/GPRS komunikacije sa okruženjem. Senzori temperature i vlažnosti su bili direktno povezani na pomenuti modul, a sistem se napajao iz baterije. Da bi se obezbedilo kontinuirano napajanje sistem je bio opremljen i podsistemom za solarno napajanje, koji je istovremeno obezbeđivao i dopunjavanje baterije. Zahvaljujući ugrađenom GPS prijemniku stanica je imala mogućnost samoidentifikacije lokacije na kojoj se nalazi. Agrometeorološka stanica je prikazana kao tehničko rešenje u okviru projekta TR32043. Detaljan opis stanice dat je u dokumentu Bežična agrometeorološka stanica (PDF datoteka)

agrometeorološka stanica
Agrometeorološka stanica postavljena u malinjaku

Druga verzija stanice nastala je sa idejom da se razvojem distribuiranog sistema omogući pokrivanje većeg prostora uz korišćenje jednostavnih i jeftinih senzorskih čvoraova koji poseduju ZigBee komunikaciju i odgovarjućeg GSM/GPRS koncentratora (Gateway) preko koga se prikupljeni podaci dostavljaju zainteresovanim korisnicima. I u ovom rešenju kao koncentrator i distributer podataka korišćen je modul Telit GM862-GPS. Detaljnije o ovoj verziji  stanice može se videti iz dokumenta – Bezicna agrometeoroloska stanica II – Interni izvestaj

S obzirom na visoku cenu modula Telit GM863-GPS ova verzija agrometeorološke stanice nije pogodna za praktičnu primenu. Zbog toga se u novoj verziji bežične agrometeorološke stanice razmatra korišćenje GSM/GPRS/GPS modula SIM808 firme Simcom. Kao računarska baza nove verzije uređaja predviđeno je korišćenje nekog od modula iz Arduino familije. Stanica će standardno imati senzore temperature i vlažnosti. Ali po potrebi moćiće da se dodaju i drugi senzori. Uređaj će takođe imati baterijsko napajanje. To će mu omogućiti visok stepen autonomnosti i mobilnosti.