Kud plovi - RAČUNARSTVO?

Započeo Siniša Ranđić, 14.10.2008, 13:56

« prethodna tema - sledeća tema »
Idi dole

Siniša Ranđić

14.10.2008, 13:56 Poslednja Izmena: 28.03.2009, 10:50 od rasin
Skoro da nema društvene teme u kojoj se na određeni način ne pomene pojam ICT (Information Communication Technology). U našoj društvenoj zbilji još uvek će se češće čuti i pojam inforamtika ili nešto modernije informacione tehnologije.     Bez obzira kako ovaj segment društvenih aktivnosti nazivali mora se konstatovati da je on značajno uticao na savremenu civilizaciju. Svakodnevne promene i tehnološki napredak u ovoj oblasti nose sa sobom jedan semantički problem. Rezultat toga je da pojmovi koji su napred navedeni vremenom menjaju svoju oblast značenja. Ipak se može, bez prevelike opasnosti da se napravi ozbiljna greška reći da INFORMATIKA predstavlja skup aktivnosti koje obuhvataju: 

  • Generisannje    informacija   

  • Obradu    informacija   

  • Pamćenje    informacija   

  • Prenos    informacija   

  • Prikazivanje    informacija

Bez velikog razmišljanja i objašnjavanja može se zaključiti da pomenute aktivnosti ne moraju nužno da impliciraju jednoznačnu vezu između informatike i računarstva. Međutim, realizacija ovih aktivnosti danas se praktično bazira na primeni računara. Osim toga ove aktivnosti nisu nešto što se može posmatrati izolovano u kontekstu celokupne ljudske aktivnosti.   

Imajući ovo u vidu nalazimo se u situaciji da se moraju modifikovati značenje i oblast pokrivanja pojma INFORAMATIKA i mesto i uloga RAČUNARSTVA odnosno šta rezultati razvoja u ovoj oblasti nude savremenom čoveku. Ova analiza treba da posluži da se otklone značajne nedoumice, koje studenti Tehničkog fakulteta mogu da imaju u pogledu očekivanih znanja koja treba da dobiju tokom studiranja odnosno koje su njihove mogućnosti i perspektive po okončanju studija u pogledu poslova koje mogu da obavljaju. Prateći savremene tokove u definisanju okvira obrazovanja u najširem smislu te reči postavlja se pitanje koji su:

  • Ishodi studija računarstva na Tehničkom fakultetu

  • Koje veštine stiču studenti računarstva tokom studija na Tehničkom fakultetu

  • Koje su kompetencije svršenih studenata računarstva na Tehničkom fakultetuNastaviće se ....

Idi gore