PREPORUKE, UPUTSTVA i ŠABLONI za izradu DIPLOMSKIH RADOVA

Započeo Siniša Ranđić, 04.02.2012, 12:45

prethodna tema - sledeća tema

Siniša Ranđić

04.02.2012, 12:45 Poslednja Izmena: 06.12.2014, 00:19 od Siniša Ranđić
Pišući teze za izradu diplomskih radova uvek se iznova podsetim nekih problema koji prate njihovu izradu. U principu radi se pre svega o tehničkim aspektima izrade rada, koji su najčešće posledica želje studenata da što pre okončaju studije. Naravno pri tome se previđa činjenica da dobro organizovana izrada pruža mnogo veće šanse da se posao obavi brzo, nego pristup u okviru koga se isključivo pred sobom vidi cilj, a ne i način kako do tog cilja stići.


Istina odavno sam uočio neke od navedenih problema u izradi diplomskih radova, koji su pre svega organizacione prirode pa sam studentima ponudio više tekstova koji su namenjni prevazilaženju uočenih problema. Međutim, nekako se desilo da su ti tekstovi razbacani i "skriveni" po temama Foruma tako da je često do njih teško doći. Zbog toga sam odlučio da ih sakupim i ponudim studentima sa mesta koje je prirodno dostupno ovoj problematici, a to je sekcija o DIPLOMSKIM RADOVIMA.


Ovi tekstovi imaju pre svega namenu da studente kanališu u razmišljanjima kod izrade diplomskih radova, a manje da im ponude unifikaciju u tehničkom smislu. Jasno je da se isti efekti mogu postići kroz različite vizuelne pristupe, ali najvažnije je da diplomski rad sadrži sve potrebne elemente i da pokaže da je student ovladao problematikom za koju se spremamo tokom studija, na adekvatan način.


Ponuđeni tekstovi sigurno zahtevaju povremeno ažuriranje, ali mislim da je došlo vreme kada tom poslu treba da se posvete mlađe kolege. To ne znači da i sam neću unositi određene izmene u skladu sa uočenim problemima tokom izrade diplomskih radova.Skup ponuđenih tekstova podeljen je u tri segmenta:

Preporuke za efikasniju izradu diplomskih radova
  • Preporuke za izradu diplomskog rada.pdf
Uputstva za izradu pisanog dela diplomskog rada
  • Uputstvo za izradu diplomskog rada.pdf
  • Uputstvo za izradu diplomskog rada-Dodatak.pdf
Šablone (Templates) za pripremu pisanog dela diplomskog rada