Dani računarstva 2017. godine

Započeo Siniša Ranđić, 08.01.2017, 01:09

« prethodna tema - sledeća tema »
Idi dole

Siniša Ranđić

Nadajući se da smo konačno uspostavili tradiciju održavanja Dana računarstva na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku najavljujem da će se ovogodišnja manifestacija održati u subotu 27. maja 2017. godine. Ovo je prilika da svi bivši i sadašnji studenti predlažu teme koje će biti predmet izlaganja i diskusije koja će tada biti održana. 

Siniša Ranđić

Nažalost i pored najbolje volje ovogodišnji Dan računarstva neće moći da se održi u  subotu 27. maja 2017. godine. Razloga ima puno, a osnovni je zgusnut raspored događaja, koji će se na Fakultetu odvijati u sedmici između 22. i 28. maja 2017. godine. Alternativa je da se ova manifestacija pomeri za neki termin u toku juna 2017. godine ili pomeri za septembar 2017. godine. Možda je ovo rešenje (septembar 2017.) pogodnije, jer je inicijalno i bilo predviđeno da se  Dan računarstva održava u SEPTEMBRU. 
Molim sve koji imaju svoj predlog vezan za održavanje Dana računarstva da iznesu svoje stavove.

Nikola

Po meni je ipak bolje u Junu. Prva ili druga subota u junu.
...and justice for all

Siniša Ranđić

Moram priznati da sam organizovanju Dana računarstva u prethodnom periodu pristupao malo stihijski, očekujući da će se sve odvijati sa više spontanosti. Međutim, jasno je da se ovom poslu mora pristupiti mnogo organizovanije. Najbolje bi bilo kada bi sam skup bio tematski sa izlaganjima koja bi ukazala na osnovna pitanja računarstva na Fakultetu. Zato predlažem da razmislimo o fokusima sledećeg Dana računarstva - predlažem da ga ove godine održimo tokom OKTOBRA. Moj inicijalni predlog za teme o kojima bi se diskutovalo je:
  • Problem smanjenja interesovanja za studije računarstva na Fakulteteu tehničkih nauka u Čačku;
  • Pitanje strukture nastavnog plana računarstva na Fakultetu u svetlu naredne akreditacije obrazovne delatnosti;


Ako neko ima dodatne predloge bilo bi dobro da ih ovde izloži.

Siniša Ranđić

Kaže naš narod, bolje ikad nego nikad. Tako je i sa Danom računarstva 2017 na Fakultetu tehničkih nauka. Da se ne bih ponovo pozivao na narodne misli, možemo da konstatujemo da smo pitanje računarstva na Fakultetu nekako sveli na ono što nas najviše tišti: strukturu računarskog obrazovanja i pitanje interesovanja srednjoškolaca za naše studije računarstva. Mislim da bi problem, a time i tematiku sa kojom bi se ponovo okupili treba postaviti malo šire, jer treba obuhvatiti sve aspekte računarstva. Pogotovu danas kada smo suočeni sa mnogim nedoumicama, počev od onih suštinske do proste jezičke prirode. Možda će se, povećana ambicioznost sa kojom ću izaći u javnost, nekima učiniti megalomanska, ali opet da odgovorim narodski - gvožđe se kuje dok je vruće. 

Zato u najavi i pripremi Dana računarstva 2017, koji bi se održao u drugoj polovini OKTOBRA 2017. godine treba u dnevni red oficijelnog programa uvrstiti sledeće teme:
  • Budućnost obrazovanja u oblasti računarske tehnike/računarskog inženjerstva na Fakultetu tehničkih nauka uključujući strukturu nastavnog plana i programa;
  • Pitanje promocije datog obrazovanja radi privlačenja što većeg broja kvalitetnih studenata;
  • Pitanja strukture i okvira naučnoistraživačkog rada u oblasti računarske tehnike, koji bi se praktikovao na Fakultetu i u koji bi bili uključeni, pored nastavnika i saradnika i istraživači iz privrede;
  • Proširenje saradnje sa privredom, ali ne samo sa aspekta povećanja materijalnog stanja na fakultetu, već pre svega zbog dobijanja povratnih informacija o potrebama struke i kvalitetu znanja naših studenata;
  • Podizanje preduzetničke svesti, kako studenata tako i zaposlenih na Fakultetu sa ciljem da se podigne nivo komercijalizacije rezultata istraživanja;
  • Intenziviranje saradnje i komunikacije Fakulteta sa bivšim studentima računarstva.


Kao što je poznato Dan računarstva je prvobitno bio zamišljen kao Sabor nastavnika i saradnika Fakulteta i bivših studenata računarstva. Međutim, mislim da bi ovaj pristup trebalo da proširimo učešćem svih onih koji svojim aktivnostima mogu da doprinesu podizanju nivoa naučnoistraživačke i obrazovne delatnosti u oblasti računarstva na Fakultetu. Tu pre svega mislim na nastavnike i saradnike sa sličnih fakulteta u zemlji i nostranstvu, stručnjake iz privrede i poslovne ljude koji deluju u oblasti računarstva. 

Siniša Ranđić

Nažalost opet smo napravili diskontinuitet, jer nismo održali Dan računarstva 2017. Dugujemo izvinjenje svima koji su očekivali da se ponovo okupimo podsetimo prošlih zajedničkih dana i pokušamo da projektujemo bolju budućnost računarske tehnike na Fakultetu tehničkih nauka. Neko će pomisliti da smo zahvaljujući Portalu, Forumu i Facebook stranici Laboratorije za računarsku tehniku u prilici da se virtuelno družimo razmenjujemo misli i ideje. Međutim, ipak neposredni kontakt malo šta može da zameni. 

Idi gore