Ponovo o izradi završnih/diplomskih/master radova

Započeo Siniša Ranđić, 12.02.2017, 18:52

« prethodna tema - sledeća tema »
Idi dole

Siniša Ranđić

12.02.2017, 18:52 Poslednja Izmena: 13.02.2017, 01:00 od Siniša Ranđić
Trenutno vlada mala oseka u broju diplomskih radova čijom izradom rukovodim pa mogu da napravim par osvrta na probleme koji se pri tome javljaju. O promenama uslovima u kojima se izrađuju diplomski radovi, a koji su posledica uvođenja svega onoga što smo krstili kao "Bolonja" već sam prilično detaljno pisao. Zato se neću vraćati na taj segment izrade završnih/diplomskih/master radova. Ovde ću pomenuti samo probleme vezane za jezičku stranu diplomskih radova.
Primetan je pad kvaliteta radova sa aspekta korišćenog jezika. Čini mi se da je ovo posledica korišćenja literature koja je raspoloživa na Internetu, a i sama je jezički slabijeg kvaliteta. S druge strane nekritički se koriste prevodi sa engleskog jezika dobijeni pomoću raznih online prevodilaca. Ovde do izražaja dolazi želja da se što pre završi sa izradom rada pa se u tekst unose prevodi koji nisu provereni na smislenost kako jezičkih konstrukcija, duha srpskog jezika, a često i tačnost onoga što je napisano. Takođe, tekstove su prepravile žargonske reči umesto tehničkih izraza koji su široko prihvaćeni u struci. 
Na kraju moram da kažem da mi se nekako čini da je i ovo posledica činjenice da studenti, a i mnogi nastavnici posao oko izrade diplomskih radova pokušavaju da završe preko Interneta, tj. na daljinu.

Siniša Ranđić

Krenuću od posledenje rečenice iz prethodne poruke. Tačnije od Interneta - koji je postao svojevrsni surogat za neposrednu ljudsku komunikaciju. Konkretno ticalo se prakse u kojoj se Internet i elektronska komunikacija u našoj obrazovnoj praksi koriste, ne samo kao sredstvo komunikacije i razmene informacija već i platforma za obavljanje mnogih poslova za koje je nephodan neposredan zajednički rad svih učesnika u datim poslovima. Tako je i sa diplomskim radovima. Osnovno pitanje koje treba postaviti je - šta je diplomski i rad i šta njegovom izradom student na kraju svojih studija treba da pokaže? Onako ad hoc može se reći da diplomski rad treba da pokaže sposobnost da:
  • samostalno, uz podršku mentora realizuje praktičan projekat;
  • može da sprovede kritičku analizu neke pojave, problema i sl.;
  • izvrši komparativnu analizu pojava, procesa, i s.
  • ...

Ovo su samo neke od više različitih stvari kojima student treba da demonstrira da je ovladao problematikom vezanom za njegove studije. Međutim, mora se postaviti ozbiljno pitanje da li diplomski radovi zadovoljavaju ovako postavljene ciljeve. I to, ne samo zbog činjenice da se u najvežem broju slučajeva njihova izrada odvija kroz komunikaciju kandidat - nastavnik putem Interneta, već i svih drugih aspekata koji prate izradu današnjih diplomskih radova. Evo još jedne teme za razmišljanje.

Idi gore