Razvoj IDE softvera za upravljanje releima

Započeo Siniša Ranđić, 08.04.2017, 14:14

« prethodna tema - sledeća tema »
Idi dole

Siniša Ranđić

08.04.2017, 14:14 Poslednja Izmena: 10.04.2017, 10:10 od Siniša Ranđić
U okviru ovog projekta treba razviti programski sistem koji se može koristiti za razvoj programa za upravljanje nizom od 8 relea (u početnoj varijanti). U principu potrebno je omogućiti da relea budu vezana u paralelu ili serijski:
 • Relea vezana paralelno se uključuju istovremeno, a ostaju uključena onoliko dugo koliko je definisano programski;
 • Relea vezana serijski se uključuju sekvencijalno - sledeće rele se uključuje kada se prethodno rele isključi, itd.

Upravljanje releima se ostvaruje preko kontrolnih blokova koji se podešavaju sa aspekta:
 • Relea kojim se upravlja datim blokom;
 • Trenutka ili uslova pod kojim se rele uključuje;
 • Dužine trajanja ili uslova do koga rele ostaje uključen, tj. kada se isključuje.

Između kontrolnih blokova relea treba obezbediti uspostavljanje veze koja definiše paralelizam ili sekvencijalnost u radu relea. Takođe treba obezbediti postojanje indikatora stanja relea i po mogućstvu indikatore dužine uključenosti relea.

Na slici Struktura sistema prikazana je pojednostavljena šema kako bi sistem trebalo da funkcioniše. Kao prvo treba naglasiti da izvršni deo sistema (relea sa pripadajućom elektronikom) već postoji tako da pri razvoju softverske podrške o tome mora da se vodi računa. Predmet realizacije je Razvojno IDE okruženje pomoću koje treba da omogući dobijanje komunikaciono - upravljačkog programa, koji treba da obezbedi prenos komandi iz "glavnog" računara i njihovo interpretiranje od strane Upravljačkog interfejsa i upravljanje uključivanjem/isključivanjem relea.

Na slici Upravljacke kontrole dati su primeri kontrola koje bi u okviru IDE trebalo realizovati:
 • COM - Komunikaciona kontrola, preko koje bi se definisao komunikacioni interfejs i protokol sa upravljačkim interfejsom;
 • CON - Upravljačka kontrola, preko koje bi se definisali uslovi i trenuci uključenja/isključenja relea;
 • INF - Informaciona kontrola, pre koje bi se definisalo stanje relea;
 • TIME - Vremenska kontrola, pre koje bi se indikovalo vreme uključenosti/isključenosti relea.


Upravljačka kontrola se može podesiti sa aspekta definisanja:
 • Uslova uključenja - tj. uslova pod kojim se rele, koji je povezan na ovu kontrolu može uključiti. U principu uslov uključenja može da bude:

 • Vremenski - određeni broj sekundi posle startovanja sistema;
 • Isključenje nekog drugog relea;
 • Funkcionalna zavisnost uključenosti/isključenosti ostalih relea;

 • Uslov isključenja - tj. uslova pod kojim se rele isključuje. U principu usluv isključenja može da bude:

 • Vremenski - definisanjem broja sekundi uključenja
 • Ukjlučenjem/isključenjem drugog relea ili kombinacije relea;
 • Funkcionalnom zavisnošću uključenosti/isključenosti ostalih relea;

 • Trajanje uključenja - ovo podešanje je vezano za prethodnu stavku, tj. u odgovarajuće polje se unosi vreme trajanja uključenja relea.
 • Uticaj na okruženje - ovim parametrom se definiše veza datog relea sa ostalim releima, tj. na čije uključivanje/isključivanje stanje datog relea može da utiče.Idi gore