Fakultet tehničkih nauka - COMPUTING CURRICULA - Kako u novu akreditaciju?

Započeo Siniša Ranđić, 03.03.2018, 22:56

« prethodna tema - sledeća tema »
Idi dole

Siniša Ranđić

03.03.2018, 22:56 Poslednja Izmena: 02.08.2018, 10:01 od Siniša Ranđić Reason: Ispravke slovnih i gramatičkih grešaka.
Novim zakonom o visokoškolskom obrazovanju trajanje akreditacije studijskih programa produženo je na sedam godina. Shodno tome reakreditacija će umesto ove, početi tek za dve godine. Sasvim dovoljno vremena da se temeljno sagledaju zahtevi struke za koju se akredituje obrazovna delatnost i pokuša uspostavljanje valjanje korelacije sa kadrovskom strukturom nastavnika i saradnika i naučno istraživačkim radom na Fakultetu. Međutim, neophodno je odmah prionuti na posao, jer vreme brzo prođe, a stvaranje kvalitetnih kadrova i naučno istraživačkog okruženja je često dugotrajan proces.
Kao što je već pisano na stranicama Foruma udrženja ACM (Association for Computing Machinery) i IEEE (Institute for Electrical and Electronic Engineers) još od šesdesetih godina prošlog veka zajedničkim snagama pokušavaju da daju preporuke za strukturiranje i dimenzionisanje obrazovanja u oblasti računarstva i oblasti koje njemu gravitiraju. Do 2005. godine računarstvo je manje više posmatrano kao jedinstvena struka. Međutim, od tada se računarstvo posmatra kroz pet disciplina:
  • Računarsko inženjerstvo (Computer Engineering);
  • Računarska nauka (Computer Scence);
  • Informacioni sistemi (Information Systems);
  • Informacione tehnologije (Information Technology);
  • Softversko inženjerstvo (Software Engineering).

Od tada pomenute discipline se manje više odvojeno posmatraju i za njih se daju posebne preporuke, kako bi trebalo da izgleda obrazovanje za njih. U kom smeru idu razmišljanja može se videti putem WEB stranice - https://www.acm.org/education/curricula-recommendations U okviru koje su dati linkovi na detalje vezane za pojedine discipline.
Na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku trenutno postoje studijski programi iz računarskog inženjerstva i informacionih tehnologija. Interesantno bi bilo sagledati koliko su dati studijski programi na liniji onoga što preporučuju ACM i IEEE.

Siniša Ranđić

Stvari vezane za informacione tehnologije se menjaju takoreći munjevito. Ne toliko što se same tehnologije menjaju, već to se njihova primena jako brzo širi. Naravno i do sada je, prevashodno primena računara terala ljude da se menjaju, ali se to dešavalo nekako postupno i temeljno. Sada se od čoveka traži da se maltene prilagođava novim zahtevima na dnevnom nivou. U takvim uslovima obrazovni okviri u kojima treba da se stvaraju stručnjaci koji će infrastrukturno da obezbede takve promene takođe moraju da se menjaju, ali na godišnjem nivou. Takvo stanje zahteva od nastavnika u ovom obrazovnom segmentu da se prilagođavaju na dva koloseka - u stručnom pogledu, ali i pristupu u predstavljanju novih znanja studentima. 

Idi gore