TFComp Performance Project

Započeo Siniša Ranđić, 13.03.2012, 23:10

prethodna tema - sledeća tema

Siniša Ranđić

Ideja ovoga projekta je da se definišu kriterijumi i na bazi njih napravi registar računara koji se koriste na Tehničkom fakultetu u Čačku. Takođe, ovaj projekat podrazumeva i merenje performansi razmatranih računara sa idejom da se utvrdi stepen korelisanosti karakteristika računara i primena za koje se oni koriste.

Marko Аcović

Kako je zamisljeno da se izvrsi merenje performansi racunara? Koje karakteristike bi se proveravale? Sta bi se uzelo kao referentni model?

Siniša Ranđić

Ovaj projekat se realizuje u okviru premeta Analize performansi računara koji se poslednji put predaje u letnjem semestru studentima IV godine Računarske tehnike, jer takvog ili nekog sličnog predmeta nema u novom nastavnom planu.


U principu istraživanje koje će se sprovesti ima širi interes nego što je samo merenje performansi računara. U principu krajnji cilj je da se dobiju podaci koji će omogućiti da se:

       
  • Formira jedinstveni registar računara koji se koriste na Tehničkom fakultetu. Pri tome će se analizirati pristupi u dobijanju relevantnih informacija koje treba da karakterišu svaki korišćeni računar uključujući i ispitavanje različitih algoritama za utvrđivanje performansi. Pri tome će se u principu koristiti gotovi benchmark programi, ali će se u granicama mogućnosti (zauzetost studenata) i raspoloživog vremena (trajanje semestra) pokušati i sa razvojem sopstvenih benchmark rešenja;
  • Identifikuju oblasti primene računara na Tehničkom fakultetu u cilju optimizacije karakteristika računara koji treba da zadovolje date primene;
  • Stvore uslovi za definisanje tehnologije nabavke računara za potrebe Tehničkog fakulteta u smislu što boljeg iskorišćenja njihovih performansi, ali i nabavke računarske opreme.
Svakako da ovo istraživanje neće da bude realizovano nad svim računarima na Tehničkom fakultetu, što iz objektivnih, ali i subjektivnih razloga. Međutim, mislim da će i računari u Laboratoriji za računarsku tehniku i Učionici 218 biti reprezentativni uzorak. Inače na collab - u na laboratorijskom serveru je definisan odgovarajući projekat na kome će moći da se prate sve aktivnosti na realizaciji istraživanja. Tamo će biti postavljen i tekst sa Projektnim zadatkom za realizaciju projekta.


U okviru predmeta Analiza performansi računara u proteklih par godina urađeno je nekoliko zanimljivih diplomskih radova tako da će istraživanja na temu performansi biti nastavljena u Laboratoriji za računarsku tehniku biti nastavljena i u buduće iako nastave iz date oblasti formalno više neće biti.
Siniša Ranđić

Nove informacije vezane za realizaciju projekta biće saopštene članovima istraživačkog tima na predavanjima iz Analiza performansi računara u UTORAK, 20. marta 2012. godine.

Siniša Ranđić

Članovi istraživačkog tima, ali i ostali članovi Foruma mogu pratiti tok realizacije ovog projekta preko potforuma TFComp Performance Project. U toku je postavljanje novog portala Laboratorije za računarsku tehniku u okviru koga će postojati rubrika Studentski projekti preko koje će se pratiti tok realizacije svakog pojedinačnog projekta i prezentirati dokumenti izrađeni tokom realizacije projekata.