Obavestenje za studente treće godine Računarske tehnike

Započeo Zepi, 17.01.2010, 18:31

prethodna tema - sledeća tema

Zepi

U dogovoru sa profesorom Ranđićem došli smo do konačne forme bodovanja iz predmeta Operativni sitemi 1.

Kao prvo preko kolokvijuma, domaćih radova i projekata u toku godine se može zaraditi 100 bodova i to :

prvi kookvijum 40
drugi kolokvijum 30
domaći radovi 10
projekat 20.

Bodovi dobijeni na osnovu odbranjenog projekata vaze dok se ne položi ispit (tj. ne poništavaju se za one koji ne polože ispit radom u toku semestra).

Ispit će u redovnim rokovima nositi 80 bodova pa je i maksimalna ocena koja se može na taj način dobiti tj. bez domaćih radova i projekata 8.

Što se tiče usmenog dela ispita on POSTOJI za sve studente i ne nosi bodove
već predstavlja potvrdu ocene i uveravanje profesora da je ocena zaslužena.

Nadam se da je sada sve razjašnjeno.

Pozdrav.


Zepi

Kratko obaveštenje!!!

Na drugi kolokvijum mogu da izađu i studenti koji na prvom nisu imali 50 % bodova.

Na kraju semestra položili su oni studenti koji sakupe preko 50 poena.