IDEJA - Za početak

Započeo Siniša Ranđić, 25.07.2010, 10:33

prethodna tema - sledeća tema

Siniša Ranđić

Kao što se može primetiti već duže vreme nastojim da studente pokrenem iz potencijalne ravnoteže i "nateram" ih da već sada krenu putem, na koji će kasnije biti ponosni i koga će se rado sećati. A to je istraživanje. Činjenica je da su studenti opterećeni svakodnevnim obavezama, ali i željom da studentski dani ne budu provedeni samo nad knjigom i za računarom. U takvim uslovima nametanje dodatnih obaveza koje bi podrazumevale i boravak i rad u Laboratoriji za računarsku tehniku ne duluju baš primamljivo bez obzira na moguće dobre rezultate. Dodanu inhibiciju može da predstavlja činjenica da istraživanje može biti dugotrajan i neizvestan proces. Zato ću za početak predložiti jednu blažu varijantu ulaska u svet istraživanja, koja istovremeno može biti i te kako korisna na planu sticanja rutine u pisanju tehničkih tekstova.
U okviru računarske tehnike svakim danom pojavljuju se noviteti na planu:

       
  • Arhitekture računara
  • Operativnih sistema
  • Programskih jezika
  • Alata za razvoj softvera
  • ...
Shodno tome u istraživački svet se može ući izradom prikaza tih novih dostignuća, što može bit jako važno za popularisanje računarske tehnike. Uskoro možete da očekujete spisak tema na koje mogu da se pišu ovi tekstovi. A možete i sami sebi da zadate temu!

Siniša Ranđić

Posetioci Foruma mogu da uoče da se ponovo trudim da kroz pokretanje različitih tema animiram "računarsku" javnost vezanu za Tehnički fakultet da pristupi različitim aktivnostima. Sređujući svoju arhivu, posle jednomesečnog odsustva utvrdio sam da je tekuće godine, pod mojim mentorstvom diplomiralo rekordnih (za mene) 24 studenta. Istovremeno još 13 studenata je u fazi izrade svog diplomskog rada. Ma koliko okolnosti zbog kojih sam imao naveden broj diplomaca bile objektivne, činjenica je da jedan nastavnik, pored svih drugih obaveza, kao što su držanje nastave i pokušaji da se i sam bavi istraživanjem ne treba da ima prevelik broj diplomaca. Jednostavno neki od poslova koje radi moraće da trpi na kvalitetu. Pri tome posledice po samog nastavnika su najmanji problem. Upravo pokušavajući da se izborim sa svim problemima proiteklim iz mnogobrojnih obaveza uticale su da mnoge ideje jednostavno budu potisnute u drugi plan i naravno nerealizovane. A jedna od njih je upravo prilika da se kroz kratke prikaze realizovanih diplomskih radova prikažu aktivnosti u Laboratoriji za računarsku tehniku. Shodno tome očekujem da svi sledeći diplomci budu u obavezi da pre odbrane diplomskog rada napišu kratak rezime svoga rada - 1 - 1,5 stranica teksta u kome će biti dat prikaz onoga što je kandidat uradio tokom izrade svoga diplomskog rada. Dati rezime rada će biti postavljen u odgovarajućoj sekciji ovoga Foruma, a kasnije kada ponovo bude zaživela WEB prezentacija Laboratorije ovi rezimei biće tamo postavljeni. Možda će se neko setiti da sam ja u okviru stare WEB prezentacije u okviru sekcije Diplomci navodio spisak studenata koji su radili diplomske radove pod mojim mentorstvom sa osnovnim podacima o kandidatu i radu, a ponekad sam i sam pisao rezime, najčešće koristeći uvodnu glavu diplomskog rada.