Problemi u izradi diplomskih/završnih radova

Započeo Siniša Ranđić, 05.03.2016, 00:23

prethodna tema - sledeća tema

Siniša Ranđić

05.03.2016, 00:23 Poslednja Izmena: 18.03.2016, 00:24 od Siniša Ranđić
Dugogodišnje iskustvo u rukovođenju izradom diplomskih i završnih radova i problemi koje imaju studenti u njihovoj izradi teraju me da o tome kažem neku reč. Bez želje da ove probleme pripišem lošoj implementaciji "Bolonjskog procesa" moram da naglasim da su problemi o kojima želim da govorim do izražaja došli upravo kod generacija koje studiraju, kako se to popularno kaže "po Bolonji". Iako je jedan od osnovnih postulata "Bolonje" podizanje efikasnosti studiranja ono se čak i smanjuje baš na samom kraju studija. Studenti u završnoj godini pored ispita predviđenih tzv. curriculum - om moraju da urade i završni ili diplomski rad, zavisno od vrste studija. Međutim, ako studenti u poslednjem semestru imaju veći broj ispita onda se postavlja pitanje da li mogu sav posao da završe u sedam meseci (mart - septembar) i diplomiraju do 30. septembra kada im ističe rok da budu promovisani u svršene studente u tekućoj školskoj godini dobijanjem diplome (ne potvrde o diplomiranju). Izmenama režima studiranja ispitni rok u junu mesecu traje do polovine jula, a septembarski počinje već oko polovine avgusta tako da je letnji odmor kako za nastavnike tako i za studente značajno skraćen. U tom periodu praktično ne postoje uslovi da se i nastavnici i studenti posvete izradi diplomskih/završnih radova, pogotovu studenti koji ne žive u mestu studiranja i tokom letnje pauze nemaju smeštaj.
Zahvaljujući Internetu studenti i nastavnici i tokom letnje pauze mogu da budu u stalnom kontaktu, ali bez obzira na to postoji niz objektivnih ograničenja koje smanjuju efikasnost rada i smanjuju kvalitet urađenog posla. Jer ništa ne može da zameni neposredan kontakt, bez obzira da li se radi o praktičnom ili teorijskom diplomskom radu. U principu najveći problem predstavlja broj predmeta koje studenti slušaju u završnom semestru tako da često nisu u stanju da paralelno urade i ispitne i obaveze koje proističu kroz izradu diplomskog rada. Ako se tome dodaju i eventualni zaostali ispit onda se problem samo uvećava. Ovde moram da ukažem i na jedan problem koji stvaraju nastavnici, koji zbog svojih potreba premeštaju predmete iz semestra u semestar tako da studenti na kraju dobijaju i nepredviđene obaveze. Konačno kašnjenje u ispunjavanju obaveza, prenosom u narednu godinu kako ispita tako i nezavršavanjem diplomskog rada studenti plaćaju novčano.
Zbog toga apelujem da se kod definisanja novih planova studijskih programa vodi računa da u završnom semestru bude smanjen broj ispita, kao i da se spreči neopravdano prenošenje predmeta iz prethodnog semestra ili čak prethodnih godina u završni semestar. Na taj način će se studentima pružiti zaista prava prilika da efikasno studiraju. Da li će je oni iskoristiti to naravno zavisi od njih, ali fakultet ne sme da svojom organizacijom rada smanjuje te mogućnosti.