DIPLOMIRALI - Školaska 2010/2011. godina

Započeo Siniša Ranđić, 10.10.2010, 13:16

prethodna tema - sledeća tema

Siniša Ranđić

Student MILIĆEVIĆ FILIP diplomirao je iz predmeta Paralelni računarski sistemi odbranom diplomskog rada pod naslovom "MATLAB PODRŠKA ZA PARALELNO PROCESIRANJE"

Siniša Ranđić

Student PAVIĆEVIĆ ALEKSANDAR diplomirao je iz predmeta Paralelni računarski sistemi odbranom diplomskog rada pod naslovom "RAZVOJ PROGRAMSKE PODRŠKE CUDA TEHNOLOGIJI"

Siniša Ranđić

Student POLIĆ NIKOLA diplomirao je iz predmeta Operativni sistemi odbranom diplomskog rada pod naslovom "ANALIZATOR SAOBRAĆAJA U BEŽIČNIM SENZORSKIM MREŽAMA"

Siniša Ranđić

26.03.2011, 00:33 #18 Poslednja Izmena: 26.03.2011, 00:36 od Siniša Ranđić
Student PEROVIĆ VLADIMIR diplomirao je iz predmeta Operativni sistemi odbranom diplomskog rada pod naslovom "ASTERISK KOMUNIKACIONI SERVER"

Siniša Ranđić

Student BOSANČIĆ MILAN diplomirao je iz predmeta Operativni sistemi odbranom diplomskog rada pod naslovom "OPERATIVNI SISTEM TinyOS"

Siniša Ranđić

Student KOČOVIĆ DRAGANA diplomirala je iz predmeta Arhitektura i organizacija računara odbranom diplomskog rada pod naslovom "BEŽIČNE RAČUNARSKE MREŽE"

Siniša Ranđić

Student ALEKSIĆ DUŠAN diplomirao je iz predmeta Računarski VLSI sistemi odbranom diplomskog rada pod naslovom "INTELIGENTNI PUNJAČ LITIJUM - JONSKIH BATERIJA".

Siniša Ranđić

Student MINOVIĆ ĐORĐE diplomirao je iz predmeta Upravljački računarski sistemi odbranom diplomskog rada pod naslovom "DISTRIBUIRANI UPRAVLJAČKI SISTEMI".

Siniša Ranđić

Student CVIJIĆ MLADEN diplomirao je iz predmeta Upravljački računarski sistemi odbranom diplomskog rada pod naslovom "AUTOMATIZACIJA I UNAPREĐENJE PROIZVODNJE".

Siniša Ranđić

Student PLANIĆ MILOŠ diplomirao je iz predmeta Operativni sistemi II odbranom diplomskog rada pod naslovom "SISTEMSKA PODRŠKA BEŽIČNOJ MREŽI RUDNET"

Siniša Ranđić

Student BULJUGIĆ MILAN diplomirao je iz predmeta Upravljački računarski sistemi odbranom diplomskog rada pod naslovom "BEŽIČNA METEOROLOŠKA STANICA".

Siniša Ranđić

Student MIJAČIĆ PREDRAG diplomirao je iz predmeta Analiza performansi računara odbranom diplomskog rada pod naslovom "ANALIZA PERFORMANSI RISC MIKROKONTROLERA".

Siniša Ranđić

15.01.2012, 14:28 #27 Poslednja Izmena: 26.01.2012, 01:36 od Siniša Ranđić
Ovde će biti prikazan spisak studenata računarske tehnike koji su diplomirali na Tehničkom fakultetu periodu 1. oktobar 2010. - 30. septembra 2011. godine7. oktobar 2010.Zečević IvanRačunarski VLSI sistemi"Korišćenje solarnih ćelija za napajanje računarskih uređaja"
28. oktobar 2010.Jakšić SavoInternet programiranje
29. oktobar 2010.Vojvodić SašaOperativni sistemi"FreeRTOS - Primena na ARM Cortex-M3 procesorskom jezgru"
10. novembar 2010.Radenković ĐorđeStrukture i baze podataka
15. novembar 2010.Jovičić SnežanaOperativni sistemi"Real - time operativni sistemi"
17. novembar 2010.Janjušević NatašaUpravljački računarski sistemi
25. novembar 2010.Milinković StefanArhitektura i organizacija računara"Vrednovanje arhitektura savremenih računara"
26. novembar 2010.Radosavljević MarkoOperativni sistemi II"Serverska podrška prikazu meteoroloških podataka"
29. novembar 2010.Bratuljević MomčiloOperativni sistemi"Rutiranje u IP mrežama"
2. decembar 2010.Đorđević DraganaZaštita podataka
2. decembar 2010.Živković MiroljubZaštita podataka
6. decembar 2010.Vidojević MarkoOperativni sistemi II"Serverska podrška inteligentnim senzorima"
6. decembar 2010.Tomašević MarijaElektromagnetika
14. decembar 2010.Jovanović BorkoElektrične mikroinstalacije i komponente
20. decembar 2010.Radivojević SašaOperativni sistemi II"Serverska podrška razvoju mobilnih aplikacija"
22. decembar 2010.Petrović DankoOperativni sistemi II"Upravljački računarski sistemi"
22. decembar 2010.Milićević FilipParalelni računarski sistemi"MATLAB podrška za paralelno procesiranje"
22. decembar 2010.Pavićević AleksandarParalelni računarski sistemi"Razvoj programske podrške CUDA tehnologiji"
29. decembar 2010.Vukajlović DinaUpravljački računarski sistemi
29. decembar 2010.Vranešević FilipUpravljački računarski sistemi
17. januar 2011.Šušić MarkoElektrične mikroinstalacije i komponente
21. januar 2011.Polić NikolaOperativni sistemi"Analizator mrežnog saobraćaja u bežičnim senzorskim mrežama"
26. januar 2011.Milanović NikolaProgramski jezici
11. mart 2011.Milošević MarkoTeorija električnih kola
17. marta  2011.Perović VladimirOperativni sistemi"Asterisk komunikacioni server"
24. marta  2011.Bosančić MilanOperativni sistemi"Operativni sistem TinyOS"
25. marta  2011.Aleksić DušanRačunarski VLSI sistemi"Inteligentni punjač litijum - jonskih baterija"
1. aprila  2011.Minović ĐorđeUpravljački računarski sistemi"Distribuirani upravljački sistem"
4. aprila  2011.Milićević NikolaOperativni sistemi"BACI Debugger kao platforma za učenje operativnih sistema"
8. aprila  2011.Planić MilošOperativni sistemi"Sistemska podrška bežičnoj računarskoj mreži RudNet"
11. aprila  2011.Buljugić MilanUpravljački računarski sistemi"Bežična meteorološka stanica"
14. aprila  2011.Bjelaković VladimirProgramski jezici
15. aprila  2011.Vasović MarkoElektromagnetika
26. aprila  2011.Nikolić IvanaElektrične mikroinstalacije i komponente
26. aprila  2011.Mijačić PredragAnaliza performansi sistema""
28. aprila  2011.Mihailović IvanZaštita podataka
31. maja 2011.Bećarević MilošUpravljački računarski sistemi""
16. juna 2011.Radivojević GoranOperativni sistemi II""
23. juna 2011.Slavković VesnaOperativni sistemi""
24. juna 2011.Baković IvanOperativni sistemi""
11. jula 2011.Ristić VukašinOperativni sistemi II""
12. jula 2011.Milanković IvanOperativni sistemi I""
14. jua 2011.Milosavljević DarjanAnaliza performansi računara""
14. jula 2011.Tomić SašaAnaliza performansi računara""
15. jula 2011.Samailović UrošUpravljački računarski sistemi""
1. septembar 2011.Projović DejanUvod u VLSI projektovanje""
2. septembar 2011.Jelisavčić MilanParalelni računarski sistemi"WEB bazirano SCADA upravljanje"
6. septembar 2011.Glavonjić MarijaElektrična merenja
9. septembar 2011.Vujičić DejanAnaliza performansi računara"Razvoj softverskog alata za analizu metapodataka u Bežičnim senzorskim mrežama"
9. septembar 2011.Gojković MilanAnaliza performansi računara"Praćenje performansi računara sa aspekta iskorišćenja resursa"
29. septembar 2011.Marjanović SlađanAnaliza performansi računara""
29. septembar 2011.Šarac IgorAnaliza performansi računara""
29. septembar 2011.Jagodić DijanaOperativni sistemi I"Implementacija koncepta niti u Real - time operativnim sistemima"

Siniša Ranđić

24.01.2012, 01:27 #28 Poslednja Izmena: 26.01.2012, 22:47 od Siniša Ranđić
U školskoj 2010/11. godini na smeru za Računarsku tehniku diplomirala su 53 studenta. Zanimljivo je da od datog broja čak njih 51 je studije na Tehničkom fakultetu započeo od I godine, a samo 2 studenta su se doškolovala na našem fakultetu.