Proslava Dana Tehničkog fakulteta

Započeo Siniša Ranđić, 08.11.2008, 12:07

prethodna tema - sledeća tema

Siniša Ranđić

08.11.2008, 12:07 Poslednja Izmena: 13.11.2008, 23:02 od rasin
U petak 14. novembra 2008. godine biće obeležen Dan Tehničkog fakulteta. Biće to prilika da se sretnemo sa bivšim studentima smera za Računarsku tehniku, koji su studije završili u periodu od 1. novembra 2007. do 30. septembra 2008. godine.

Sa ovom školskom godinom Tehnički fakultet ulazi u proces akreditacije obrazovne delatnosti u narednom periodu. Donošenjem Zakona o visokom školstvu 2005. godine sve visokoškolske ustanove koje su u tom trenutku posedovale dozvolu za rad automatski su dobile akreditaciju za nastavne planove po kojima je u tom trenutku školovani studenti. Zakonom je predviđeno da se u roku od četiri godine sprovede akreditacija svih viših i visokoškolskih ustanova, koje su u tom periodu trebale da svoje nastavne planove i programe prilagode uzusima Bolonjske deklaracije i transformišu se na sistem dvonivoskih studija na visokim školama strukovnih studija (strukovne i specijalističke studije) i tronivoskih studija na fakultetima (akademske studije, "master" studije i doktorske studije).

Prvi krug akreditacije obuhvatio je ranije više škole i on je trajao od 2006 do 2008. godine. U toku je proces akreditacije fakulteta u okviru koga je Tehnički fakultet podneo odgovarajuću dokumentaciju početkom novembra. U okviru ove teme upoznačemo studente sa okvirnim sadržajem planova i programa studijskih programa za koje je Tehnički fakultet tražio akreditaciju.