SEMINARI za studente starijih godina

Započeo Siniša Ranđić, 01.12.2008, 16:43

prethodna tema - sledeća tema

Siniša Ranđić

Imajući u vidu zahteve rada na konkretnim projektima oseća se potreba da se studentima pruže odgovarajuća znanja, a koja treba da budu komplementarna znanjima koja se stiču u okviru nastavnih predmeta. Tu se pre svega misli na:

  • Zahteve rada u timskim uslovima:
  • Značaj izrade tehničke dokumentacije vezane za realizaciju projekata.
Shodono tome planira se da do kraja zimskog semestra budu održana dva semniara na kojima će biti razmatrana tematika vezana na navedene zahteve konkretnog rada. Seminar je prvenstveno namenjen studentima IV i V godine računarske tehnike. U zavisnosti od interesovanja seminar će biti ponovljen i za studente drugih usmerenja.