Home » FTN_Edu

FTN_Edu

U okviru projekta FTN_Edu u Laboratoriji za računarsku tehniku bavili smo se razvojem procesorskih arhitektura u obrazovne svrhe. Projekat praktično traje od početka rada Laboratorije. Ali su opipljivi rezultati ostvareni posle 2007. godine. Sa različitim intenzitetom i ciljevima realizacija ovog projekta i danas traje. Jedan od ciljeva realizacije ovog projekta je dobijanje sopstvenog IP (Intelectual Property) rešenja.

 

ftn_edu

FTN_Edu je familija računarskih arhitektura koje su specificirane u Laboratoriji za računarsku tehniku. Ove arhitekture su namenjene u obrazovne svrhe. Cilj je bio da se studenti upoznaju sa mogućim pristupima u definisanju računarskih arhitektura i posledicama donetih odluka. Takođe, ove arhitekture su specificirane i sa idejom na njihovom primeru demonstrira mogućnost razvoja odgovarjućih:

  • Simulatora izvršavanja instrukcija;
  • Asemblera za prevođenje simboličkog u mašinski kod.

Specifikacija razvijenih arhitektura predstavljena je u okviru nekoliko diplomskih i master radova studenata Fakulteta tehničkih nauka na studijskom programu Računarska tehnika/Računarsko inženjerstvo.

Specificirane arhitekture u okviru FTN_Edu projekta

Do sada su specificirane obrazovne arhitekture sledećih procesora:


  1. TFaCo – TF Computer
  2. TFaComin – TF Computer minimal version
  3. FTN_EDU_Rev.1 – FTN Computer