Home » Ambijentalni parametri u Laboratoriji za računarsku tehniku – grafički prikaz

Ambijentalni parametri u Laboratoriji za računarsku tehniku – grafički prikaz

Na ovoj stranici dat je grafički prikaz ambijentalnih parametara u Laboratoriji za računarsku tehniku. U konkretnom slučaju ambijentalni parametri su – temperatura i vlažnost vazduha. Napomena: podrazumevane vrednosti koje se prikazuju su vrednosti izmerene temperature i vlažnosti vazduha u poslednja 24h.

Temperatura – grafički prikaz

Prvi datum Drugi datum

Vlažnost – grafički prikaz

Prvi datum Drugi datum