Home » Obaveštenja » Pušten u eksperimentalni rad INFO – PANEL

Pušten u eksperimentalni rad INFO – PANEL

Na monitoru ispred Laboratorije za računarsku tehniku od danas se može pratiti korišćenje INFO – PANEL -a koji treba da posluži za informisanje studenata o rezultatima ispita i aktivnostima saradnika Laboratorije.

Comments are closed.