Home » Kontakti

Kontakti

Ako želimo da budemo vidljivi na Internetu i dostupni svima koji žele da steknu uvid u naš rad moramo postaviti i svoje koordinate. Kontakti sa nama mogu da se ostvare na uobičajeni način putem klasične pošte, telefona, elektronske pošte. Sada smo dodali i svoje naloge na društvenim mrežama Facebook, Linkedin i Twitter. Cilj nam je da budemo dodatno vidljiviji u stručnoj javnosti, pre svega onoj koja prati događanja u računarstvu. Kontakti laboratorije su tu, a na vama je da nam se obratite za dodatne informacije o našem radu i istraživanjima koje realizujemo.

Univerzitet u Kragujevcu
Fakultet tehničkih nauka u Čačku

Laboratorija za računarsku tehniku – Kontakti laboratorije

Adresa: Svetog Save 65, 32000 Čačak, Srbija
Telefon: +381-32-302-721
Fax: +381-32-342-101
Email: csl@ftn.kg.ac.rs
URL:  http://csl.ftn.kg.ac.rs

Zahvaljujući GPS navigaciji više nije teško naći odredište ma kako grad gde se ono nalazi bio veliki. Srećom Čačak ne spada u takve gradove. A i svi putevi u Čačku vode u ovu svojevrsnu akademsku četvrt. Fakultet se nalazi u blizini jedne od dve glavne transverzale, one koja povezuje južni i severni deo grada. A od oblaznice ka Fakultetu vodi jedna saobraćajnica koja prolazi kroi industrijsku zonu. 

U akademsku četvrt pored Fakulteta tehničkih nauka smestila se i Visoka tehnička škola strukovnih studija i Agronomski fakultet. A tu su OŠ “Vuk Karadžić”, Srednja tehnička škola, Muzička škola “Vojislav Vučković”, Studentski, Đački dom i Studentski rstoran. Odmah preko Bedema, koji štiti Čačak od Zapadne Morave nalaze se fudbalski,atletski stadion i igrališta za male sportove. A u blizini je i Gradski bazen. 

Laboratorija za računarsku tehniku vidljiva je i na društvenim mrežama
kontakti Facebook – Laboratorija za računarsku tehniku
kontakti  Linkedin – Laboratorija za računarsku tehniku
kontakti Twitter – Laboratorija za računarsku tehniku
Portal Laboratorije za računarsku tehniku omogućava pristup i drugim WEB baziranim informacijama koje su bitne za njeno funkcionisanje 
CSL MOODLE Platforma Link za pristup platformi za elektronsko učenje
CSL Forum Link za pristup Forumu Laboratorije na kome se razmatraju pitanja vezana za računarsku tehniku, rad Laboratorije i studije računarstva
CSL Alumni Link za pristup stranici koja povezuje bivše studente računarstva na Fakultetu