Home » Manifestacije » Seminari i predavanja

Seminari i predavanja

Seminari i predavanja su jedna od važnih aktivnosti, koja se želi praktikovati u Laboratoriji za računarsku tehniku. Broj, do sada održanih seminara nije ispunio naša očekivanja. To nas ne sprečava da seminari i predavanja ne budu u fokusu naših aktivnosti.

Datum Naziv seminara/predavanja
1. – 5. oktobar 2012. godine

“SoC Design”

SOC_Practices.1-15
SOC_Practices.16-25
SOC_Practices.26-37.1-6
SOC_Practices.26-37.7-12
SOC_Practices.38-50

Seminar koji je održao dr Zoran Stamenkovic iz Instituta IHP Microelectronics iz Frankfurta na Odri (Nemacka) bio je prvenstveno namenjen studentima IV godine osnovnih studija i master studija iz oblasti računarstva na Tehničkom fakultetu.
16. mart 2016. godine

“Sistemi na čipu za bežične komunikacije”

Sistemi na čipu za bežične komunikacije

Predavanje je održao dr Zoran Stamenković iz Instituta IHP Microelectronics.
12. maj 2016. godine

“Pouzdana ASIC integrisana kola za korišćenje u satelitskim sistemima i uslovima visokog radioaktivnog zračenja”

Design Methodology for Highly Reliable Digital ASIC Design

Predavanje je održao dr Vladimir Petrović iz Instituta IHP Microelectronics, Frankfurt na Odri (Nemačka)
19. maj 2016. godine

“Tehnike za smanjenje potrošnje u projektovanju integrisanih kola”

Low Power Design Techniques

Predavanje je održao dr Goran Panić iz Instituta IHP Microelectronics, Frankfurt na Odri (Nemačka)
27. maj 2016. godine

“Računarstvo između prakse i istraživanja”

Računarstvo između prakse i istraživanja

Predavanje je održao Davor Šutić iz DMS Schneider Electric iz Novog Sada
22. maj 2017. godine

“Iskustva doktorskih studija i istraživanja na Univerzitetu Vrije u Amsterdamu”

World First: Robots that Procreate

Robot Baby Project

Predavanje je održao Milan Jelisavčić student doktorskih studija na Vrije University iz Amsetrdama
25. maj 2017. godine

“Kvalitet proizvoda – odgovornost inženjera”

 

Predavanje je održao dr Vladimir Petrović, BOSCH Company, Germany