Home » Predmeti – master studije

Predmeti – master studije

U okviru ove stranice biće predstavljeni sadržaji predmeta koje izvode nastavnici i saradnici iz Laboratorije za računarsku tehniku.

Računarsko inženjerstvo

Master studije  Master of Sciences
Objektno orijentisano projektovanje i metodologija Object – oriented Design and Methodology
Napredne tehnike za obradu signala Advanced Signal Processing Techniques
Hardversko – softversko projektovanje Hardware and Software Design
Interakcija čovek – računar Human – computer Interaction
Virtuelna instrumentacija Virtual Instrumentation
Inteligentni senzori Intelligent Sensors
Upravljanje na daljinu Remote Control
Savremeni komunikacioni sistemi Modern Communication Systems
Simuliranje i modeliranje procesa Process Simulation and Modeling
Monitoring i vizuelizacija procesa Process Monitoring and Visualization
Komutacioni sistemi Swithing Systems
Optičke mreže Optical Network