Home » Vesti » Dejan Milojičić predsednik IEEE Computer Society

Dejan Milojičić predsednik IEEE Computer Society

Dr Dejan Milojičić izabran je za predsednika IEEE Computer Society za 2013. godinu. Dejan je studije elektrotehnike završio na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a svoju stručnu i naučnu karijeru je započeo u Institutu “Mihajlo Pupin”, gde je više od deset godina radio na razvoju sistemskog softvera za primene u sistemima za rad u realnom vremenu.