Home » Priručnici

Priručnici

priručnici

Danas se sve više oslanjamo na informacije koje potiču sa Interneta. Međutim, štampani priručnici i dalje predstavljaju nezaobilazno sredstvo pri razvoju i projektovanju. Činjenica je da štampane verzije priručnika po pravilu vremenski kasne za verzijama programa koje su se u međuvremenu pojavile.

Programi za projektovanje – priručnici

  1. Protel 99 SE, Kompletan sistem za projektovanje na nivou ploče za Windows 95, 98 i NT

Mikrokontroleri

  1. PICos18 – Real Time Kernel for PIC18, Tutorial & Development Guide, Rev. 2.00, Pragmatec, 15th March 2005