Home » RISC – V arhitektura

RISC – V arhitektura

RISC – V je besplatna i otvorena arhitektura skupa instrukcija (ISA, Instruction Set Architecture) koja treba da omogući novu eru u inovacijama na polju računarskih procesora. Razvoj RISCV je započet 2010. godine na Univerzitetu Berkli u Kaliforniji (University of California, Berkeley). U međuvremenu projektu su se uključili i mnogobrojni saradnici kao volonteri, a koji nisu povezani sa pomenutim Univerzitetom.

RISCV Foundation

Na bazi ove ideje 2015. godine je osnovana RISC – V Foundation koju čini više od 100 članova – organizacija. Ovim je formirana prva otvorena zajednica inovatora softvera i hardvera. RISCV je neprofitna korporacija kojom upravljaju njeni članovi. Njen zadatak je da upravlja budućim razvojem i prilagođavanjem RISCV računarske arhitekture. Članovi RISC – V Foundation imaju pristup i mogućnost učestvovanja u razvoju specifikacije RISC – V ISA i odgovarajućeg hardvera i softvera. Na čelu Foundation nalazi se Board of Directors, koje čine predstavnici sedam reprezentativnih institucija: Bluespec, Inc.; Microsemi; NVIDIA; NXP; University of California, Berkeley and Wester Digital. RISC – V ISA Je originalno razvijen u Computer Science Division, EECS Department na Univerzitetu Kalifornije u Berkliju (University of Californiy, Berkeley).

Da bi se potencijalnim korisnicima omogućio nesmetan razvoj softvera za pomenutu arhitekturu u martu 2019. godine fiksirana je verzija 2.2 RISC – V arhitekture – The RISC – V Instruction Set Manual – Volume I: User – Level ISA, Version 2.2.

U međuvremenu 8. juna 2019. godine objavljena su dva nova dokumenta:

Detaljnije o RISC – V Foundation može se videti na stranici RISC – V Foundation.

Cilj projekta RISCV

Cilj projekta je da se širi krug zainteresovanih upozna sa konceptom otvorene računarske arhitekture kakav je promovisan u okviru RISC – V. U skladu sa tim želi se učiniti korak u definisanju sopstvenih varijeteta osnovnog skupa instrukcija. U sadašnjoj fazi realizacije ovog internog projekata u okviru Laboratorije za računarsku tehniku realizuju se sledeće aktivnosti:

  • Upoznavanje sa specifikacijom ISA arhitekture na korisničkom nivou;
  • Upoznavanje sa specifikacijom privilegovanih instrukcija u okviru ISA arhitekture;
  • Upoznavanje sa skupom aplikacija koje su razvijene kao podrška RISC – V – Status razvijenog softvera
  • Upoznavanje sa skupom IP Cores koji su razvijeni na bazi RISC – V arhitekture – RISC-V Cores.