Home » Obaveštenja » Informacija o toplotnoj komfornosti

Informacija o toplotnoj komfornosti

Na naslovnoj strani portala, na levoj strani, mogu se videti informacije o ambijentalnim podacima (temperaturi i vlažnost) u Prostorijama Laboratorije za računarsku tehniku. Na osnovu njih je izračunata i prikazana toplotna komfornost datog prostora.


Leave a comment