Home » Istraživanja » Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja

Široka međunarodna saradnja je jedno od bitnih opredeljenja u radu Laboratorije za računarsku tehniku. Saradnici Laboratorije za računarsku tehniku ostvarili su intenizvnu saradnju sa inostranim naučno – istraživačkim institucijama, od kojih svakako treba naglasiti saradnju sa:međunarodna

Dosadašnja saradnja se odvijala kroz bilateralne projekte koji su realizovani u okviru programa naučno istraživačke saradnje Slovenije i Srbije. U okviru te saradnje naš saradnik Uroš Pešović je na FERI završio svoje doktorske studije i odbranio doktorsku disertaciju.

Ostvarivanje, što šire međunarodne saradnje predstavlja jedan od prioriteta aktivnosti saradnika Laboratorije za računarsku tehniku. Poseban napredak u ovoj sferi delatnosti očekuje se kroz konkurse kod evropskih fondova iz koji se finansira istraživačka delatnost. Osim toga međunarodna saradnja treba da omogući bolje profilisanje istraživanja koja se realizuju u Laboratoriji. To je posebno značajno sa aspekta hvatanja koraka sa najnovijim trendovima i dostignućima u računarskoj tehnici. Pre svega želja nam je da naši mladi saradnici steknu uslove za studijski boravak i istraživanje u renomiranim istraživačkim centrima u svetu.