Home » Istraživanja » Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja

Široka međunarodna saradnja je jedno od bitnih opredeljenja u radu Laboratorije za računarsku tehniku. Saradnici Laboratorije za računarsku tehniku ostvarili su intenizvnu saradnju sa inostranim naučno – istraživačkim institucijama, od kojih svakako treba naglasiti saradnju sa:međunarodna

Dosadašnja saradnja se odvijala kroz bilateralne projekte koji su realizovani u okviru programa naučno istraživačke saradnje Slovenije i Srbije. U okviru te saradnje naš saradnik Uroš Pešović je na FERI završio svoje doktorske studije i odbranio doktorsku disertaciju.

Inicijalna saradnja ostvarena je kroz predavanja koja je prof Emil Jovanov sa ovog univerziteta održao na Fakultetu tehničkih nauka. U okviru ovih predavanja profesor Jovanov je predstavio mogućnosti razvoja inteligentnih senzora i njihovo umrežavanje u okviru tzv. PAN (Personal Area Network) mreža. Posebno interesantan aspekt ovih predavanja bio je razvoj uređaja sa malom potrošnjom električne energije. Tokom školske 2008/09. godine saradnik Laboratorije dr Aleksandar Peulić boravio je na Univerzitetu u Alabami kao postdoktorant.

Sa IHP Microelectronics postoji višegodišnja uspešna saradnja. Uspostavljena je kroz seminare koje je na Fakultetu tehničkih nauka držao dr Zoran Stamenković saradnik IHP. Ona je kasnije nastavljena kroz realizaciju bilateralnog projekta finansiranog od strane nemačke institucije DFG. Kroz realizaciju ovog Projekta došlo je do formiranja međunarodnog konzorcijuma koji je konkurisao sa projektom u okviru evropskog programa Horizon 2020.

Ostvarivanje, što šire međunarodne saradnje predstavlja jedan od prioriteta aktivnosti saradnika Laboratorije za računarsku tehniku. Poseban napredak u ovoj sferi delatnosti očekuje se kroz konkurse kod evropskih fondova iz koji se finansira istraživačka delatnost. Osim toga međunarodna saradnja treba da omogući bolje profilisanje istraživanja koja se realizuju u Laboratoriji. To je posebno značajno sa aspekta hvatanja koraka sa najnovijim trendovima i dostignućima u računarskoj tehnici. Pre svega želja nam je da naši mladi saradnici steknu uslove za studijski boravak i istraživanje u renomiranim istraživačkim centrima u svetu.