Ovaj kurs slušaju studenti VII semestra RI (upisani na Fakultet 2013/14. školske godine) i studenti VII semestra MH (Upisani na Fakultet 2013/14. školske godine). 

Upoznavanje studenata sa savremenim pristupima projektovanja digitalnih kola i sistema.