Upoznavanje studenata sa savremenim pristupima projektovanja digitalnih kola i sistema.