Cilj predmeta Paralelni računarski sistemi je da upozna studente sa mogućnostima paralelizacije obrade podataka.