WORKSHOP:
"PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U POLJOPRIVREDI"

22. SAVETOVANJE O BIOTEHNOLOGIJI 11. mart 2017. godine

Medijsko predstavljanje/Galerija

PRIMENA INFORMACIONIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U POLJOPRIVREDI


          Precizna poljoprivreda (Precision Agriculture – PA) predstavlja koncept upravljanja poljoprivrednim gazdinstvom koji se zasniva na posmatranju, merenju i zadovoljavanju raznovrsnosti među različitim usevima i unutar proizvodnog polja (useva) ili prema zahtevima odgajanja domaćih životinja. Koristi od ovakvog pristupa, za proizvođača se prvenstveno ogledaju u porastu prinosa ili profitabilnosti po jedinici površine. Ostale pogodnosti ogledaju se u boljem radnom okruženju, porastu dobrobiti za životinje i potencijalima unapređenja različitih aspekata zaštite životne sredine. Na ovaj način precizna poljoprivreda doprinosi širem cilju – postizanju samoodrživosti poljoprivredne proizvodnje.
          Primena precizne poljoprivrede postaje moguća i sve prisutnija zahvaljujući razvoju i širokoj primeni Informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT). Skoro da nema procesa u okviru poljoprivredne proizvodnje u kome pravovremena i korisna informacija ne može doprineti kvalitetnijem prinosu, zaštiti useva i životinja od štetnih agenasa, ali i uticati na smanjenje štetnih efekata u okruženju. S druge strane, korišćenjem dostignuća takozvane informatičke revolucije, moguće je upravljati procesom poljoprivredne proizvodnje u svim njenim segmentima. Pored povećanja prinosa kao primarnog cilja, primenom IKT postiže se i racionalizacija procesa i ulaznih troškova kao i smanjenje rizika u toku proizvodnje.
          Iako se o primeni IKT u poljoprivrednoj proizvodnji u Srbiji sve češće govori, praktični efekti još uvek nisu u potpunosti vidljivi. Jedan od razloga je opšta neinformisanost aktera u poljoprivredi, od stručnih službi do poljoprivrednih proizvođača, o koristima i prednostima primene IKT. Uglavnom se primena IKT u poljoprivredi zasniva na praćenju meteoroloških informacija i njihove distribucije do poljoprivrednih proizvođača. Ovi podaci predstavljaju samo mali segment moguće primene IKT u poljoprivredi. Razvijena komunikaciona infrastruktura, koja se ogleda u mobilnim komunikacionim mrežama i Internetu, predstavlja dovoljnu osnovu za izgradnju sistema praćenja, upozoravanja i upravljanja procesima u okviru poljoprivredne proizvodnje. S druge strane, na raspolaganju stoje komercijalni elektronski i računarski uređaji koji se mogu koristiti za realizaciju takvih sistema.
          Ovaj seminar predstavlja prezentaciju dela mogućnosti primene IKT u poljoprivredi s ciljem upoznavanja učesnika i otvaranja novih mogućnusti u procesu poljoprivredne proizvodnje. Naime, dostupne IKT u kombinaciji sa postejećim modeliranim promenljivim ulaznim parametrima i procesima poput obrade zemljišta, setve, primene mineralnih hraniva, aplikacije pesticida, žetve, uzgoja životinja čine preciznu poljoprivredu primenjivom.

AGENDA

Vreme/Time Predavač/Speaker Tema/Title
11:00 -12:00 dr Zoran Stamenković, IHP, Frankfurt (O) uvodničar – key note speaker Informacione i komunikacione tehnologije u savremenoj poljoprivredi

Information and Communication Technologies for Precision Agriculture
12:00-12:30 prof. dr Siniša Ranđić, FTN Čačak Računarska i informaciona infrastruktura u poljoprivredi

Computer and information infrastructure to support agriculture
12:30-12:45 Pauza za kafu – Coffee break
12:45-13:15 Dragana Vasiljević, FTN Novi Sad Praćenje kvaliteta zemljišta korišćenjem jeftinih senzora i inteligentnog senzorskog sistema

Monitoring soil quality by application of cost-effective sensors and intelligent sensor systems
13:15-13:30 dr Uroš Pešović, FTN Čačak Primena bežičnih senzorskih mreža u poljoprivredi

Applications of wireless sensor networks in agriculture
13:30-14:00 Dušan Marković, AF Čačak Primena WEB i mobilnih aplikacija u poljoprivredi

WEB and mobile applications in agriculture
14:00-14:15 Pauza za kafu – Coffee break
14:15-14:45 dr Sonja Gvozdenac, IFVCNS “Precizna poljoprivreda” u sektoru zaštite bilja

Precision agriculture in plant protection
14:45-15:15 dr Snežana Tanasković, AF Čačak IKT u monitoringu i suzbijanju insekata kao štetnih organizama u poljoprivredi

ICT in monitoring and suppressing insects as harmful organisms in agriculture
15:15-15:45 Diskusija sa zaključnim razmatranjima – Disscusion and Workshop conclusions


Workshop „Primena informacionih tehnologija u poljoprivredi“ pratili su i mediji:

- Regionalna televizija TELEMARK u emisiji „Vesti“, 10. marta 2017. godine objavila je prilog „
22. Savetovanje o biotehnologiji na Agronomskom fakultetu “,
- Regionalna televizija TELEMARK u emisiji „Vreme za seme“, 19. marta 2017. godine objavila je prilog posvećen „22. savetovanju o biotehnologiji“ u okviru koga je održan Workshop o primeni informacionih tehnologija u poljoprivredi (22 – 28 minut),
- Dnevni list POLITIKA je 19. marta 2017. godine u rubrici „Srbija“ objavio članak „Zemljoradnik s veštačkom inteligencijom “ svog dopisnika iz Čačka, Gvozdena Otaševića.


GALERIJA SLIKA: