Home » Arhitektura računara

Arhitektura računara

Arhitektura računara predstavlja ishodište svakog računarskog sistema. Na ovoj stranici biće predstavljeni rezultati istraživanja u oblasti ARHITEKTURE RAČUNARA.

arhitektura

Značenje pojma arhitektura računara menjalo se sa razvojem računarske tehnike. Na primerima nekoliko defincija pokazaće se da se ovaj pojam suštinski vrti oko granice između hardverasoftvera. U literaturi se može naći veći broj definicija pojma arhitektura računara. Navešče se neke od njih.

Arhitektura računara – definicije

Amdahl, Blaauw and Brooks Pojam arhitekture se koristi da se opišu atributi sistema na način kako ih vidi programer, tj. njegova konceptualna struktura i funkcionalno ponašanje, za razliku od organizacije toka podataka i upravljanja, logičkog projekta i fizičke realizacije
Baer Projekat integrisanog sistema koji obezbeđuje korisne alate za programera
Hayes Proučavanje strukture, ponašanja i projekta računara
Abd – Alla Specifikacija sistema na opštem nivou ili nivou podsistema
Foster Umetnost projektovanja mašine tako da će biti zadovoljstvo raditi sa njom
Hennessy and Patterson Interfejs između hardvera i najnižeg nivoa softvera

Istraživanja u oblasti arhitekture računara prevashodno se realizuju sa ciljem postizanja bolje kompatibilnosti sa programskim jezicima. Takođe, bitan aspekt istraživanja u ovoj oblasti vezan je za tzv. RISC (Reduced Instruction Set Computer) arhitekture.

Istraživanja u ovoj oblasti u okviru Laboratorije za računarsku tehniku odvijaće se u okviru projekata:

Projekat I

“Novi trendovi u arhitekturi računara”