NEKE NOVE IDEJE

Započeo Siniša Ranđić, 17.02.2012, 00:23

prethodna tema - sledeća tema

Siniša Ranđić

Danas sam uz maksimalnu podršku svih studenata, koji su diplomirali tokom školske 2010/11. godine uspeo da napravim zbirku tekstova svih diplomskih radova (u PDF formatu), koji su urađeni pod mojim mentorstvom. To je bilo predviđeno da bude urađeno do Dana Tehničkog fakulteta u novembru 2011. godine, ali je iz objektivnih razloga moralo da bude prolongirano. Tako da je propuštena prilika da svaki od tih diplomaca dobije svoj primerak CD - a sa tekstovima svih urađenih diplomskih radova. Nadam se da će u najskorije i taj deo posla biti obavljen i da će svi moći da vide šta je urađeno u periodu od 1. oktobra 2010. do 30. septembra 2011. godine. Naravno ovaj posao biće nastavljen i u slučaju diplomskih radova koji su već odbranjeni ili će to biti urađeno do kraja tekuće školske godine.


S obzirom da se priprema izrada novog WEB portala Laboratorije za računarsku tehniku predviđa se da u okviru njega jedna sekcija bude posvećena studentima koji svoje diplomske radove budu realizovali u okviru Laboratorije. U okviru te sekcije svakom studentu će biti posvećena po jedna stranica, koja će da sadrži kratku biogarfiju studenta i mentorov prikaz diplomskog rada. I na kraju kompletan tekst diplomskog rada u PDF formatu. U današnje vreme to može da bude značajno za promociju rada studenata i njihovo pozicioniranje na stručnom planu. Zato očekujem punu saradnju budućih diplomaca na realizaciji ove ideje.