DIPLOMIRALI - Školska 2012/2013. godina

Započeo Siniša Ranđić, 03.11.2012, 12:32

prethodna tema - sledeća tema

Siniša Ranđić

U okviru ove teme biće dat pregled diplomskih radova koji su urađeni u okviru Laboratorije za računarsku tehniku u toku školske 2012/2013. godine

Siniša Ranđić

Student BOGIĆEVIĆ DEJAN diplomirao je iz predmeta Arhitektura računara II odbranom diplomskog rada pod naslovom "ARM CMSIS PODRŠKA RAZVOJU EMBEDDED APLIKACIJA"

Siniša Ranđić

Student GUJANIČIĆ MILOŠ diplomirao je iz predmeta Arhitektura računara II i odbranom diplomskog rada pod naslovom "USB SENZOR POKRETA"

Siniša Ranđić

Student MIŠEVIĆ ŽARKO diplomirao je iz predmeta Uvod u VLSI projektovanje odbranom diplomskog rada pod naslovom "DIGITALNA KONTROLA SVETLOSTI"

Siniša Ranđić

Student PJEVIĆ MARIJA diplomirao je iz predmeta Analiza performansi računara odbranom diplomskog rada pod naslovom "OCENA PERFORMANSI EMBEDDED APLIKACIJA"