Dani računarstva 2016. godine - Novi početak (još jednom)

Započeo Siniša Ranđić, 30.01.2016, 14:27

prethodna tema - sledeća tema

Siniša Ranđić

30.01.2016, 14:27 Poslednja Izmena: 02.02.2016, 17:19 od Siniša Ranđić
Sa velikim ambicijama skupili smo se dva puta 2011. i 2012. godine, a onda smo se ponovo vratili, kako to neki kažu u nirvanu.  Možda bi trebalo pokušati da napravimo novi korak, tj. da pođemo od početka. Neka to opet bude 28. maj, ali 2016. godine (poslednja subota u mesecu). Bez velikih reči i obećanja pokušaću da do početka novog semestra prikupim email adrese svih studenata koji su završili studije računarstva na TFC/FTNC i da ih obavestim o ovoj manifestaciji. A onda ćemo imati čitava tri meseca da se dobro pripremimo. Vidimo se krajem maja!

Siniša Ranđić

02.02.2016, 17:25 #1 Poslednja Izmena: 05.02.2016, 01:58 od Siniša Ranđić
Rekoh da ćemo delati bez velikih reči i obećanja, ali neke stvari su nezaobilazne.
 • Dalji razvoj računarstva na Fakultetu tehničkih nauka
 • Mesto i uloga bivših studenata RT/RI u razvoju Fakulteta
 • Iskustva bivših studenata u struci i na šta aktuelni studenti treba da obrate pažnju kad završe fakultet
 • Preporuke bivših studenata u pogledu znanja koja aktuelni studenti treba da usvoje tokom studiranja - šta treba menjati u nastavnom planu studijskog programa računarsko inženjerstvo
 • Potrebu povezivanja bivših studenata među sobom, ali i njihovo povezivanje sa aktuelnim studentima.
Imajući ovo u vidu Sastanak koji će biti upriličen povodom Dana računarstva u svom službenom - radnom delu treba da obuhvati sledeće aktivnosti:
 • Pozdravne reči predstavnika Fakulteta i organizatora skupa
 • Pozdravne reči bivših studenata
 • Iznošenje iskustava bivših studenata u pogledu ocene stečenih znanja na fakultetu u svetlu sadašnjih stručnih i radnih aktivnsoti
 • Iznošenje procene izmena u obrazovanju studenata računarstva u svetlu zahteva savremene računarske prakse
 • Osnivanje udruženja bivših studenata računarstva Fakulteta tehničkih nauka
 • Razmatranje organizovanja narednih skupova uključujući i organizovanje stalnih seminara iz oblasti računarske tehnike u kojima bi između ostalih učešće uzeli i bivši studenti
Molio bih sve zainteresovane bivše studente da iznesu svoju spremnost kako u organizovanju ove manifestacije, a takođe i u uzimanju direktnog učešća u aktivnostima tokom Sastanka. Bilo bi veoma važno da se prijave svi oni koji su spremni da iznesu svoje stavove po predloženim pitanjima. Ili da sami predlože temu u okviru koje bi se angažovali.

U prilogu je data datoteka sa spiskom diplomaca RT/RI. Za neke od diplomaca su navedene i mail adrese (nisam uneo sve adrese sa kojima raspolažem - to ću raditi narednih dana). Ako neko poseduje adresu nekog od diplomaca kod kojih ona nije navedena zamolio bih ga da je unese ili ako je kontaktu sa kolegama putem telefona obavesti iste o predstojećem skupu kako bi se za njega što bolje organizovali i na taj način on bio uspešno održan.

Siniša Ranđić

05.02.2016, 02:08 #2 Poslednja Izmena: 17.02.2016, 21:01 od Siniša Ranđić
 • Postoji mogućnost da se tokom Dana računarstva otvori i aneks Laboratorije za računarsku tehniku, namenjen praktičnom radu talentovanih studenata računarskog inženjerstva i informacionih tehnologija. Ovaj prostor bi trebalo da bude u nastavku postojećih prostorija Laboratorije. Za početak su već obezbeđena 3 računara. Treba očekivati da se neophodni građevinski, stolarski i molerski radovi završe u naredna četiri meseca.
 • U okviru Dana računarstva predviđa se i promocija računarske tehnike kao struke i javno predstavljanje mogućnosti i dosadašnjih rezultata u njoj na Fakultetu tehničkih nauka. Ovo je veoma značajno, jer se Dan računarstva održava u predvečerje upisa na fakultete. Možda to neće bitno uticati na studente koji će konkurisati u ovom upisnom roku, ali može bit od značaja na njihovo odlučivanje pri izboru da li će posle I godine studije nastaviti na modulu računarsko inženjerstvo. Prisustvo i predstavljanje iskustava i radnih rezultata bivših studenata može da bude od velikog značaja za promociju Fakulteta kao prosperitetne sredine.

Siniša Ranđić

03.06.2016, 07:42 #3 Poslednja Izmena: 03.06.2016, 07:50 od Siniša Ranđić
Padaju mi razne ideje kako bih da započnem ovu poruku, a iza ostaje osnovna misao - da ako jedan ustanova želi da živi treba da obezbedi stalna dešavanja u svojoj sredini. I Dan računarstva, koji bi trebalo da postne tradicija Fakulteta tehničkih nauka u Čačku treba da bude u funkciji življenja naše sredine. I njenog napredovanja.
Posle pauze od četriri godine ponovo smo se okupili, možda ne u onom broju kako je to moglo da bude. Ali svaki početak je težak, pogotovu ako je to novi početak. Ne bih dužio o tome šta smo radili u prošlu subotu, jer je to prezentirano i na portalu (http://csl.ftn.kg.ac.rs/?page_id=1220) i Facebook stranici Laboratorije za računarsku tehniku. Ovde samo otvaram diskusiju šta uraditi tokom naredne godine dana da bi ovaj skup bio još bolji.