Upravljanje Arduino platformom pomoću VB programa

Započeo Siniša Ranđić, 26.01.2017, 22:37

prethodna tema - sledeća tema

Siniša Ranđić

26.01.2017, 22:37 Poslednja Izmena: 29.01.2017, 20:30 od Siniša Ranđić
Arduino moduli odavno su postali popularne platforme za razvoj najrazličitijih tipova uređaja. Jedan od interesantnih projekata vezan za korišćenje Arduino modula (u konkretnom slučaju radi se o Arduino UNO modulu) vezan je za njegovo povezivanje sa PC računarom preko USB interfejsa i upravljanje modulom preko programa koji se izvršava na PC računaru. U konkrenom slučaju radi se o programu pisanom u Visual BASIC - u 2010 (http://www.instructables.com/id/Using-Visual-Basic-to-control-Arduino-Uno/).
U priloženom primeru u VB programu se Arduino UNO šalje preko serijske veze podataka u obliku karaktera. Pošto se u programu koji se izvršava na Arduino modulu na osnovu vrednosti primljenog podatka izvršava željena akcija (konkretno pale se LED diode) postavlja se pitanje obima vrednosti koje se mogu proslediti, tj. broja akcija koje se mogu izvršiti na zavisno od opsega vrednosti. Polazeći od toga da se na ovaj način kao pojedinačni karakteri mogu preneti simboli iz ASCII skupa, što znači da je hipotetički maksimalan broj akcija 256. Šta raditi kada je potrebno na Arduino modulu pokrenuti veći broj akcija?

Siniša Ranđić

U međuvremenu sam ovaj problem proširio na razvoj PC programa, koji bi radili u kohabitaciji sa Arduino modulima, korišćenjem i drugih programskih jezika.

Siniša Ranđić

U osnovnoj verziji periferijsk uređaj (PU), koji je predmet upravljanja bio je povezan na PC računar preko LPT porta. S obzirom da današnji PC računari po pravilu više ne poseduju ovaj interfejs pristupilo se traženju alternativnog pristup, koji je podrazumevao da se ne vrše izmene u samom periferijskom uređaju. Pošto je USB interfejs postao standardni interfejs preko koga se na PC računar povezuju periferijski uređaji bilo je potrebno napraviti adapter između USB interfejsa i postojećeg periferijskog uređaja. 
Komercijalni adapteri USB - to - LPT pokazali su se nepouzdani. Zato je razmotren pristup projektovanja sopstvenog adaptera na bazi Arduino modula. Shodno tome definisana je nova struktura povezivanja PU na PC računar. Da bi ovakav sistem mogao da funkcioniše potrebno je razviti dve aplikacije:
  • PC aplikacija preko koje se vrši specificiranje komandi za PU i njihovo prosleđivanje Arduino modulu preko USB interfejsa;
  • Arduiono aplikacija koja interpretira komande iz PC računara i prosleđuje odgovarajuće informacije PU.

Na trenutnom nivou realizacije razvijena je podrška za 
  • Komunikaciju PC - Arduino (aplikacija je razvijena u Visual studio 2013)
  • Generisanje određenih komandi za PU
  • Android aplikacija za interpretiranje skupa definisanih komandi.