Datasheets logčkih komponenata

Započeo Siniša Ranđić, 30.03.2016, 23:20

prethodna tema - sledeća tema

Siniša Ranđić

U prilogu su postavljeni Datasheets za sledeće logičke komponente
  • 74F181 - 4 - bit Arithmetic Logic Unit -  Na strani 3 je data tabela sa logičkim funkcija koje se izvršavaju nad 4 - bitnim ulaznim podacima za kontrolne signale S0, S1, S2 i S3. Na slici na strani 5 data je logička šema ovog kola.
  • 74F182 - Carry Lookahead Generator - Na slici 1 (strana 2) prikazana je šema povezivanja kola 74F181 i 74F182 da bi se dobila 32 - bitna ALU jedinica sa korišćenjem 74F182 kola.

Siniša Ranđić

U prilogu je dat Datasheets kola za generisanje/proveru bita parnosti.