docx i Linux

Započeo maxogm, 20.03.2009, 16:18

prethodna tema - sledeća tema

maxogm

Ukoliko koristite Linux, a kolega vam pošalje neki fajl otkucan u word-u 2007... Može biti problema pri otvaranju istog...

Jedan način da rešite ovaj problem je:

U zavisnosti od verzije vašeg OS-a, tj. da li je vaš OS 32. bitni ili 64. bitni skinite odgovarajući konverter
http://csl.tfc.kg.ac.rs/tfxos/rpm/

Sačuvajte program na nekoj lokaciji, npr: Desktop... posle toga otvorite terminal i izvršite sledeće komande:

cd ~/Desktop
rpm2cpio odf-converter*rpm | cpio -ivd
sudo cp usr/lib/ooo-2.0/program/OdfConverter /usr/bin


Sada konvertor možete koristiti na sledeći način:

OdfConverter /i ime.docx


Ukoliko nemate program rpm možete ga instalirati  :D

za Fedoru:
sudo yum -y install cpio rpm
za Ubuntu:
sudo apt-get install rpm libgif4