Kako omoguciti slanje sms poruka sa pda uredjaja

Započeo Marko Аcović, 22.07.2009, 14:50

prethodna tema - sledeća tema

Marko Аcović

Microsoft je izradio klasu koja pruza podrsku za slanje sms poruka sa pda uredjaja koji na sebi imaju Windows Mobile. Radi se o klasi: SmsMessage Class.
Evo jednostavnog koda koji vrsi slanje sms-a sa pda uredjaja:
private void mnuSendSMS_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // send sms
            if (txtMobNumber.Text.CompareTo("") == 0)
            {
                MessageBox.Show("Niste popunili broj telefona!", "Greska", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation, MessageBoxDefaultButton.Button1);
                return;
            }
           
            SmsMessage smsMessage = new SmsMessage();

            smsMessage.Body = txtBody.Text;
            smsMessage.To.Add(new Recipient("Tester", txtMobNumber.Text));
            smsMessage.RequestDeliveryReport = true;

            try
            {
                Cursor.Current = Cursors.WaitCursor;
                smsMessage.Send();
            }
            catch (ServiceCenterException scEx)
            {
                // Thrown when there is a service center error sending the SMS message.
                MessageBox.Show("ServiceCenterException: " + scEx.Message);
            }
            catch (InvalidSmsRecipientException invRecEx)
            {
                // Thrown when the SMS recipient is invalid.
                MessageBox.Show("InvalidSmsRecipientException: " + invRecEx.Message);
            }
            catch (Win32Exception ex)
            {
                // Thrown when there is no support for SMS.
                MessageBox.Show("Win32Exception: " + ex.Message);
            }
            finally
            {
                Cursor.Current = Cursors.Default;
            }
        }


Naravno, pre nego pokusate da posaljete sms poruku, ne zaboravite da ubacite sim karticu ukoliko to uredjaj podrzava. :>

Uzivajte u programiranju  :)